Pochází z vesnice Ostrý Kámen a je také absolventem svitavského gymnázia. „Znám dobře nejen Svitavy, ale celý region Svitavska. Míst, která tu patří mezi má oblíbená, je více. Velmi rád mám okolní lesy, zejména Javornický hřeben,“ říká Hynek Stříteský.

O historii se zajímal už od základní školy. Během studií na vysoké škole se postupně specializoval na hospodářské dějiny. „Díky tomu jsem si plně uvědomil, že krása historie nespočívá pouze ve středověkých hradech a renesančních zámcích, ale také v rozvoji průmyslu během 19. a 20. století. V tomto směru mají Svitavy co nabídnout a my můžeme být na jejich historii opravdu hrdí,“ dodává Stříteský.

Několik let působil Hynek Stříteský v Národním technickém muzeu a v Národním muzeu v Praze. Největší a nejzajímavější projekt, který koordinoval, byl Made in Czechoslovakia. „V Národním technickém muzeum jsme ho připravili v roce 2018 ke 100. výročí založení Československa. Mezi jeho výstupy patřila unikátní stejnojmenná výstava nebo takzvaný Prezidentský vlak, což byla souprava složená mimo jiné ze tří prezidentských salonních vozů. Projela nejen celou Českou republiku, ale zavítala až do Košic. V Národním technickém muzeu jsem také součástí týmu, který připravuje nové Muzeum železnice a elektrotechniky na Masarykově nádraží v Praze. Jeho otevření se plánuje na rok 2027,“ vysvětluje ředitel muzea. I ve Svitavách na něho čekají velké výzvy. Muzeum mimo jiné chystá představení svitavského mechanického betlému. Unikát se v současné době restauruje a hledají se možnosti jeho stálého představení veřejnosti. „Vysoce oceňuji také aktivní spolupráci mezi muzeem a školami a rovněž bohatou nabídku akcí pro veřejnost. Svitavské muzeum v tomto směru odpovídá moderním evropským trendům, jelikož není pouze paměťovou institucí, ale i místem setkávání,“ míní Stříteský.

Ve svitavském muzeu hodlá pokračovat ve výstavní činnosti, ale také se chce věnovat sbírkám a vytvořit nový depozitář s dostatečnou plochou a stabilními klimatickými podmínkami. „Chci využít svých kontaktů a do Svitav přinést některé zajímavé výstavy ze sbírkového fondu Národního technického muzea. Mým cílem je přivést svitavské muzeum do organizace ICOM neboli International Council of Museums, tedy mezinárodní sítě, jejímž členem je více než 20 tisíc muzeí z celého světa,“ dodal Stříteský.