Nařízené dvouměsíční přerušení prezenční výuky v říjnu a listopadu zvládl pedagogický sbor gymnázia se ctí. „Mám pocit, že na podzim se nám to docela povedlo. Učitelé jsou proškolenější, neobávají se on-line výuky, tak jako na jaře. Myslím, že to funguje lépe. I od rodičů máme převažující pozitivní zpětnou vazbu, byť to neplatí stoprocentně. Někomu se zdá, že je výuky příliš mnoho, někomu naopak příliš málo,“ uvádí Menšík.

Podle ředitele gymnázia byli vyučující postaveni před hotovou věc. „Na podzim všichni pochopili, že se on-line výuce nevyhnou. Úroveň byla různorodá, někdo učil distančně bez problémů už na jaře, ale to byla menšina,“ rekapituluje. Zafungovalo i to, že se pedagogové českotřebovského gymnázia proškolili navzájem. „Mladší kolegové pomohli těm starším. Potěšilo mě to. Chápu, že z toho měli obavy, teď učí on-line všichni,“ neskrývá radost Menšík.

Co nám covid vzal, co nám covid dalZdroj: DeníkMezi jarními omezeními a podzimem byl prý velký rozdíl. „Bylo stanoveno, že je výuka povinná a poměrně přesně byla zpracovaná metodika od ministerstva. Dá se říct, že jsme byli připraveni,“ vypočítává.

U distanční výuky nešli v České Třebové cestou automatického „překlopení“ rozvrhu do onlinu. „Nepovažovali jsme to za rozumné, studenti by trávili u počítačů osm hodin denně. Stanovili jsme nejnižší povinný počet hodin jak pro synchronní tak i pro asynchronní výuku,“ nastiňuje ředitel gymnázia.

On-line výuku měli studenti tři až pět hodin denně. K ní ještě přibyly další úkoly, které mohli splnit v čase, který jim vyhovoval nejlépe. „Bylo to velmi náročné, každý týden jsme dělali a děláme jiný rozvrh. Je komplikované vše skloubit. Minulý týden jsme měli ve škole čtyři třídy, tento týden sedm a příští týden budeme mít opět sedm, ale zase jiných tříd. Vycházeli jsme z časové dotace jednotlivých předmětů. Nestanovili jsme to úplně striktně, ale nechali jsme prostor na domluvu vyučujícího se studenty. Zafungovalo to především u maturantů, kteří stáli o to, aby se předměty, ze kterých maturují, vyučovaly víc,“ vysvětluje Menšík.

Do distanční výuky tak na českotřebovském gymnáziu na základě zájmu studentů zařadili i nepovinné předměty. „Každý kdo učí v maturitním ročníku si vzal nějaké hodiny navíc,“ potvrzuje zástupkyně ředitele Dana Řehořová.

Učitelé ze ZŠ Ústecká v České Třebové nazpívali další písničku
VIDEO: Zpívající učitelé o sobě dali vědět dalším songem

S vybavením studentů a učitelů pro on-line výuku podle ředitele problémy nebyly. „Ozvali se jen jednotlivci, drtivá většina studentů vybavení měla. V případě kantorů, kdo chtěl, mohl učit z domu, kdo nemohl nebo nechtěl, mohl vyučovat ze školy,“ vysvětluje ředitel gymnázia.

Škola dostala z ministerstva školství i dotaci na pořízení techniky, ale ta přišla poměrně pozdě. „Na víceletá gymnázia se zapomnělo, dotace směřovala na základní školy. Až po intervenci Asociace ředitelů gymnázií do toho byla zahrnuta i víceletá gymnázia,“ popisuje Menšík.

A jaký byl návrat studentů a pedagogů do majestátní historické budovy gymnázia? „Myslím, že se všichni na prezenční výuku těšili. Covid nám vzal řadu akcí, vždy jsme se snažili být školou, která realizuje dost mimoškolních aktivit. Pokud přinesl něco pozitivního, tak to, že si on-line výuku všichni museli vyzkoušet,“ zamýšlí se Menšík.

Nucené přerušení výuky je pro pedagogický sbor českotřebovského gymnázia rovněž inspirací do budoucna. Podle ředitele by distanční forma studia mohla být využitelná v případě onemocnění studentů nebo i pedagogů. „Vyučující i studenti si ověřili, že to funguje. Osobní kontakt je ale samozřejmě nenahraditelný,“ uzavírá Josef Menšík.