Měl se tam totiž pohybovat exhibicionista. Podle strážníků žena událost oznámila se zpožděním a muže se nepodařilo zadržet. Jak se strážníci dozvěděli, nejednalo se o první případ, kdy se dotyčný na ženu zaměřil. Poprvé ji obtěžoval před týdnem. Proto upozorňují, že je třeba záležitost ohlásit co nejdříve.