Jich se měl dopustit při podávání heparinu nemocným vhavlíčkobrodské nemocnici od května do září roku2006. Zelenka se hlavního líčení, které potrvá minimálně do pátku 25.ledna, účastnil, do jednací síně však byl eskortou dopraven zadním vchodem, zcela mimo dosah veřejnosti.

Jednatřicetiletého Zelenku přivedlo do soudní síně šest členů justiční stráže. Na rukou měl pouta. Působil podlomeně. Pouta mu nechal soudce krátce po zahájení hlavního líčení sundat.

Státní zástupkyni Lence Faltusové trvalo asi dvacet minut, než přečetla obžalobu.

Soudce ani veřejnost do poslední chvíle netušila, zda bude chtít Zelenka očinech, znichž je obžalován, hovořit. Nakonec ale začal popisovat, jak se dostal kprofesi zdravotníka až na oddělení ARO havlíčkobrodské nemocnice.

Kpodávání heparinu, léku proti srážlivosti krve, se Zelenka přiznal. „Ta myšlenka přišla sama, opakovala se. Nevím, proč jsem vybral heparin. Snad právě proto, že se často používal. Někdy jsem to podal jednou, někdy dvakrát, nemohl jsem to zastavit. Nechtěl jsem ale nikoho zabít,“ řekl Zelenka.

Své jednání zdůvodnil touhou po akci. „Potřeboval jsem činnost, akci, věděl jsem, že když podám heparin, přijde lékař a bude se něco dít,“ řekl. Zároveň také řekl, že se jako vrah nikdy necítil, že nepřišel do práce, aby zabíjel.

Dále také uvedl, že neví, kolikrát heparin pacientům podal. Pamatuje si jich asi pět, zejména tu první. Co ví přesně, je dávkování heparinu. Když se ho soudce zeptal, jak velká dávka už může být pro pacienta nebezpečná, okamžitě řekl počet miligramů.

Vsoudní síni bylo iněkolik poškozených, kterým měl Zelenka heparinem zabít jejich příbuzné. Ti po Zelenkovi chtějí milionové odškodné. Jedna rodina chce dokonce 20milionůkorun.

„Je na blití. Je neuvěřitelné, že si všechno pamatuje do detailu. Obžalobu měl před sebou a ani jednou se do ní nepodíval. Je to vrah,“ prohlásil Milan Šimůnek, jeden z pozůstalých.

Někteří kroutili hlavami, když Zelenka mluvil otom, že již vdobě, kdy lidem píchal heparin, byl ve špatném psychickém stavu a odalších psychických problémech spojených uvěznením.

"Viděl jsem, že mě chtějí mučit někde ve sklepě,“ řekl Zelenka.

Zelenka popisoval ito, co prožíval při práci na oddělení ARO a jeho vztahu kpacientům.

„Nejraději jsem vykonával čtyři práce najednou. Lidi jsem léčil, ale nezabíjel. Byli tak bezbranní. Všichni vypadali stejně. Nejhorší to bylo umladých lidí, když umírali, bylo to těžké se na to dívat. Někdy jsem se těch lidí bál, že mi ublíží, že mi dají facku, ikdyž jsou na přístrojích,“ popsal Zelenka.

Na otázku soudce, proč pacientům nedal také lék proti krvácení, který by jim pomohl, odpověděl:

„Nenapadlo mě to.“ Primář oddělení Pavel Longin Zelenku odhalil až po dlouhých pěti měsících.

Soudce Jiří Vacek chtěl také vědět, proč Zelenka dnes usoudu tvrdí, že pacienty zabíjet nechtěl, když do policejního spisu popisoval detaily, jak heparin podal ito,že cítil nedotknutelnost, že ho nemůže nikdo odhalit.

„To bylo na nátlak policie, která se mi neustále snažila vnutit tento motiv,“ řekl Zelenka.

Státní zástupkyně Lenka Faltusová řekla, že postup policie byl zkoumán inspekcí ministra vnitra a jeho trestní oznámení bylo odloženo a je součástíspisu. „Je to právo obžalovaného se takto hájit,“ řekla Deníku Faltusová. Podle ní je Zelenka za své činy plně zodpovědný.

Otec Petra Zelenky byl svýpovědí svého syna spokojen.

„Zachoval se statečně a vypověděl popravdě, jak se vše odehrálo. Náš Petr je vinen, že podal heparin, ale otázka zůstává komu a jestli všem lidem, tak jak jsou uvedeny v obžalobě,“ říká Zelenka starší.

Veřejný proces sledovalo na pět desítek osob, především novinářů. Zelenka se snažil veřejnému slyšení vyhnout, odvolával se na špatný psychický stav. Předseda senátu Jiří Vacek jeho žádosti nevyhověl a na průběhu veřejného procesutrval. „Jeho žádost o to, aby se nemusel jednání zúčastnit, jsem zamítl. K pondělnímu jednání bude eskortou předveden,“ řekl Deníku soudce Jiří Vacek. Ten chce mít i dokonalý přehled o Zelenkově zdravotním stavu v průběhu celého procesu.

Pokud bude Zelenka uznán vinným, hrozí mu nejméně patnáctiletý trest, ale může dostat idoživotí.

Petr Zelenka byl zatčen 1. prosince roku 2006 v jihlavské nemocnici. Krátce po zatčení se k činům přiznal. Soudní znalci Zelenku uznali příčetným a zcela odpovědným za jeho činy. Naopak jeho otec tvrdí, že byl policií k přiznání donucen pod nátlakem a navíc trpí velmi vážnou duševní poruchou. Trvá na tom, aby byl jeho duševní stav zkoumán nezávislým ústavem.

Soud bude pokračovat výslechem primáře

Soud sPetrem Zelenkou bude pokračovat vúterý výslechem primáře ARO vhavlíčkobrodské nemocnici Pavlem Longinem. Královehradecký soud si na jeho výslech vyhradil celý. Pavel Longin je pro soud korunním svědkem, který Zelenku po pětiměsíčním hledání příčin zvýšenného množství krvácivých stavů odhalil. Longin odmítá cokoli komentovat. Otec Petra Zelenky považuje Longina za zběbělce, který není schopen veřejně vysvětlit, proč na jeho seznamu skončilo 17pacientů.

„Hodili na jednu kupu všechny případy, kde došlo knějakému krvácení,“ myslí si Zelenka starší.

Primář Longin se vyhýbá jakémukoliv kontaktu snovináři a odmítá na cokoli vsouvislosti spřípadem odpovídat.

Program soudního procesu

ZAČÁTEK PRVNÍHO HLAVNÍHO LÍČENÍ:

21. ledna v 9:00, Krajský soud (KS) v Hradci Králové, číslo dveří 50. Soudce na celý den naplánoval výslech obžalovaného Petra Zelenky. V případě, že Zelenka využije svého práva nevypovídat, soud o dalším programu rozhodne operativně. Hlavní líčení může i ukončit.

KORUNNÍ SVĚDEK:

22. ledna v 9:00, KS v Hradci Králové, číslo dveří 50. Celý den bude vyslýchán korunní svědek celé kauzy, primář oddělení ARO v havlíčkobrodské nemocnici Pavel Longin.

VÝSLECH DALŠÍCH SVĚDKŮ:

23. – 25. ledna v 9:00, KS v Hradci Králové, číslo dveří 50. V průběhu tří dnů bude soud předvolávat a vyslýchat svědky k jednotlivým případům, tak jak jsou řazeny v obžalobě. Celkem jich je 17. V pátek bude proces odročen na únor.

ODROČENÍ NA ÚNOR:

Zhruba v polovině února by měl proces s Petrem Zelenkou pokračovat dalších několik dní. Vyslechnuti budou lékaři a další svědci. Předvoláni jsou i znalci ze soudního lékařství a z odvětví psychiatrie a psychologie. Celkem jich je sedm, ale není jisté, zda budou všichni vypovídat před soudem. Poté bude kauza pravděpodobně opět odročena.

Nemocnice odmítá odškodnit oběti heparinových vražd

Ze sedmnácti rodin, jejichž blízcí se stali oběťmi nemocničních vražd v havlíčkobrodské nemocnici, z nichž je obžalovaný Petr Zelenka z Jihlavy, podaly pouze dvě žalobu. Další požádaly nemocnici o mimosoudní vyrovnání. Ta na to odmítá přistoupit.

Důvod? Vedení nemocnice oslovilo svého generálního pojistitele, který požádal právníky o odbornou analýzu celé kauzy.

„Právníci dospěli k názoru, že nemocnice nenese vinu za svévolné jednání Petra Zelenky a jakékoli plnění v této kauze odmítli,“ sdělil Deníku ředitel havlíčkobrodské nemocnice Vít Kaňkovský.

To se však nelíbí poškozeným rodinám. „Nemocnice by měla být spoluodpovědná za jednání svého zaměstnance, který připravil několik lidí o život. Pokud všechno chtějí hodit na Zelenku, pak se lidé žádného odškodnění nedočkají,“ je přesvědčen syn jedné z obětí Milan Šimůnek. Právní zástupce Šimůnkových a Škvařilových podával žalobu na nemocnici již v březnu. „Od té doby se nic neděje. Je ticho po pěšině. Neozvala se ani nemocnice. Čekali jsme, že by mohla mít zájem na mimosoudním vyrovnání,“ sdělil Deníku právní zástupce Tomáš Doležal z Prahy. Dodal, že je téměř zbytečné, aby se poškození připojovali v soudním jednání se Zelenkou o náhradu škody, protože je jasné, že od něj žádné peníze nikdo neuvidí. „Přesto to zřejmě někteří udělají,“ podotkl Doležal.

Podle Doležala je asi nejrozumnější variantou podat žalobu na nemocnici k občanskoprávnímu soudu. Tam by mohl soud rodinám přiznat odškodné, na které mají ze zákona právo. Za smrt příbuzného 240 tisíc korun pro nejbližší rodinné příslušníky a 180 tisíc pro příbuzné. „Podle mě lze žádat i finanční kompenzaci za psychickou újmu,“ řekl. Ředitel Kaňkovský Deníku řekl, že nemocnice hospodaří výhradně s veřejnými financemi, které jsou určeny na léčbu pacientů, a nemůže nyní poskytnout odškodnění žádnému z postižených či pozůstalých.

„I nemocnice je v otázce dalšího postupu odkázána na výsledek šetření orgánů činných v trestním řízení a na výsledek soudu,“ podotkl ředitel. Hejtman Vysočiny Miloš Vystrčil přiznal, že nemá podrobné informace, jak jednání o případném odškodnění probíhají.

Na otázku, zda postup nemocnice schvaluje, odpověděl: „Všechna jednání jsou v kompetenci nemocnice. Její vedení má mou důvěru.“

Jušta: Se Zelenkou jsme komunikovali otevřeně

Vrchní komisaři kriminální služby Milan Jušta a Michal Hynek ze Správy Východočeského kraje pracují u policie devět let.

Podle svých slov se ničím neodlišují od svých kolegů. Něčím však přece. Na stole jim na konci roku 2006 přistál patrně jeden z největších případů české kriminalistiky, vraždy v havlíčkobrodské nemocnici. Osobní rozhovor s nimi nebyl možný, na případ platí informační embargo. Jejich nadřízení souhlasili s písemným kontaktem.

Milan Jušta odpovídal na předem schválené dotazy.

Jak velký tým na kauze pracoval?

Na kauze pracoval tým lidí, který byl z počátku složen z pracovníků služby kriminální policie a vyšetřování Správy Východočekého kraje a Okresního ředitelství policie Havlíčkův Brod, asi 20 lidí. Dále zúžený tým osmi lidí. Na prověřování dalších trestních oznámení a podezřelých úmrtí se podílela i vrchní komisařka Denisa Lopourová.

O jak náročné vyšetřování šlo?

Kauza nebyla tak náročná na odhalení, ale časově i profesně náročná na vyšetřování a zajištění důkazů. Šlo o 17 trestných činů, 10 vražd ve stadiu pokusu a sedm vražd. Za každý jednotlivý čin je možné uložit až doživotí.

Co musela policie prověřit?

Byla provedena domovní prohlídka, ale i jiných prostor, výslechy Petra Zelenky jako podezřelého i obviněného, skoro sto výslechů svědků, psychiatricko-psychologické vyšetření obviněného, znalecké zkoumání z oboru zdravotnictví, soudního lékařství, zkoumání podpisů, psaných textů a dalších důkazů.

Jaká byla spolupráce se Zelenkou?

Byla s ním od počátku otevřená komunikace, která výrazně přispěla k objasnění případu. K Petru Zelenkovi jsme přistupovali korektně, i když podotýkám, že od počátku byl považován za podezřelého ze závažného činu. Postup byl vůči němu zcela profesionální jako ke každému podezřelému ze závažného jednání.

Jak se případ vyvíjel

V polovině května v roce 2006 primář oddělení ARO nemocnice v Havlíčkově Brodě Pavel Longin začal pátrat po příčinách zvýšeného množství předávkování lékem heparin.

25. září 2006 primář informuje o podezřeních ředitele nemocnice Josefa Pejchla, že na oddělení zdravotník Petr Zelenka vraždí pacienty.

26. září 2006 dostává Petr Zelenka výpověď. Jednalo se o vzájemnou dohodu.

6. října 2006 Pejchl kontaktoval právní kancelář.

16. října 2006 podáno trestní oznámení kvůli poškozování pacientů. Několik dní trvá, než se případu ujme policie.

1. listopadu 2006 nastoupil Zelenka do nemocnice v Jihlavě.

1. prosince 2006 Zelenka zatčen na pracovišti a obviněn z osmi vražd pacientů a devíti pokusů.

5. prosince 2006 byl odvolán kvůli událostem v nemocnici tehdejší ředitel Josef Pejchl.

7. prosince 2006 změnil Zelenka obhájce. Jeho otec tvrdil, že advokát Vítězslav Menšík přidělený ex offo, je hlásnou troubou policie. Případu se chopil Jan Herout z Jihlavy.

7. prosince 2006 přinesl Deník exkluzivní rozhovor s Milanem Tůmou, přítelem Petra Zelenky. Ten tvrdí, že se Zelenka přiznal k vraždám pod nátlakem. Policie exhumovala tělo Marie Šimůnkové, aby nařídila pitvu. Jako jediná z obětí nebyla zpopelněna.

Leden 2007 Kvůli průtahům vyšetřování byl potrestán brodský policista. Herout podal trestní oznámení na policisty, kteří zatýkali Zelenku. Případ stále šetří Inspekce ministra vnitra. Ladislav Těšínský, lékař z pražského IKEMu, trestní oznámení na Pavla Longina, primáře havlíčkobrodského ARO. Podle Těšínského mohl zabránit některým vraždám. Policie případ šetří.

31. ledna 2007 obhájce Herout podal stížnost pro podjatost na soudního znalce Slavomila Hubálka. Policie hledá nového znalce. Na začátku února byl Zelenka převezen z Hradce Králové do vazební věznice v Brně na psychiatrické oddělení. Hrozilo, že spáchá sebevraždu.

13. února 2007 zastupitelé kraje Vysočina schválili dar obětem. Devět z nich dostalo 100 tisíc korun, osm 20 tisíc. Novým psychologem Zelenky se stal Petr Goldmann z bohnické psychiatrie.

26. února 2007 pitva odhalila, že jeden z pacientů patřících na seznam obětí, nezemřel kvůli podání heparinu.

20. března 2007 Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo výsledky komise. Zjistila, že od roku 1999, kdy Zelenka na ARO pracoval, nastalo 11 podezřelých úmrtí. Ministerstvo podalo trestní oznámení.

Červen 2007 Policie v nemocnici prověřuje přes 30 podezřelých případů, kdy mohlo dojít k pochybení lékařů. Zelenka byl převezen na psychiatrii do vazební věznice v Brně. Měl se pokusit o sebevraždu.

Červenec 2007 Zelenka učinil první zpověď k svému motivu.

26. října 2007 se obhájce Herout a Zelenka seznámili s vyšetřovacím spisem. Policie ukončila vyšetřování. Spis byl předán zastupitelství v Hradci Králové. Zelenka je obviněn ze sedmi vražd a deseti pokusů. V listopadu obhájce Herout podává kvůli pochybnostem ve znaleckém posudku návrh na překvalifikování čtyř případů z vraždy na pokus.

30. listopadu byla vypracována obžaloba. Případ bude studovat Krajský soud v Hradci Králové.