Díky namátkové kontrole se tak pro něj stal pátek třináctého opravdu smolným. Strážníci městské policie u muže provedli v poledních hodinách dechovou zkoušku. Při ní zjistili, že se muž posilnil alkoholem. Podle informací městských strážníků měl muž v dechu 2,4 promile alkoholu.
Strážníci důkazy předali vedoucímu pracovníkovi, který již učinil potřebné kroky. Opilého muže poslal vedoucí domů. Do konce měsíce nebude moci vykonávat veřejnou službu. Podle Petra Lédla, pracovníka, který má veřejnou službu na starosti, se jednalo o závažné porušení pracovní kázně a bezpečnostních předpisů. Zřejmě dnes o mužově dalším osudu rozhodne také příslušná sociální pracovnice.