V pojistných podvodech obsadil Pardubický kraj páté místo. Toto nejsou výsledky soutěže, ale statistické údaje České pojišťovny.
Nejvíce podvodů odhalila pojišťovna v Praze – celkem 119. V Pardubickém kraji jich sice bylo pouze pět, zato s celkovou škodou 19,3 milionu korun! Právě touto částkou se kraj zařadil mezi „elitní pětku“ ze všech čtrnácti zúčastněných. Jak k tomu došlo?

Pojištěná továrna

„V Pardubickém kraji byl odhalen jeden velký pokus o podvod, a to z pojištění podnikatelů - rizika tíhy sněhu. Klient měl u nás pojištěn objekt bývalé továrny na několik živelních nebezpečí, která si při sjednání smlouvy vybral, ale tíha sněhu v nich nebyla. Jenže přišla tuhá zima s velkým množstvím sněhu a hrozilo riziko škody, proto si majitel na tíhu sněhu rychle nemovitost pojistil. Hned dva dny poté údajně došlo k pojistné události – za proboření střechy a následné zničení zařízení uplatňoval klient 12 milionů Kč,“ objasnila nám mluvčí pojišťovny Dagmar Koutská.
„Dalším šetřením bylo potvrzeno podezření na účelové dopojištění a kromě toho se zjistilo, že objekt byl ze strany klienta úmyslně podpojištěn na velkou nízkou částku. Díky všem těmto okolnostem byla velká část neoprávněného pojistného plnění zachráněna,“ uvedla dále Koutská.
Většina ostatních pojistných podvodů či pokusů o ně spadá v Pardubickém kraji do kategorie pojištění motorových vozidel.

„Jedním z námi prošetřovaných případů byla také nepravdivě nárokovaná úhrada zhruba čtyřset tisíc korun za krádež historického motocyklu,“ uzavřela Koutská.