Jako důkazy inspektorům mimo jiné posloužily letecké mapy. Sdělil to ředitel Oblastního inspektorátu České inspekce životního prostředí v Hradci Králové Lukáš Trávníček.

Podnikatel měl na vodohospodářsky nezabezpečené ploše šedesát devět vozidel. Některé vraky ještě měly motory a převodovky včetně provozních náplní. „Navíc na místě docházelo i k demontáži jednotlivých dílů z těchto vraků. Nelegální autovrakoviště bylo podle našich zjištění provozováno minimálně od roku 2010, což jsme ověřili z leteckých map lokality," uvedl Lukáš Trávníček.

Podnikatel se proti rozhodnutí inspekce, které nabylo právní moci, neodvolal. Vraky aut je povinen bezodkladně odstranit. Jestli vrakoviště zrušil, jak mu bylo nařízeno, inspektoři opět po čase zkontrolují, dodal Trávníček.

Podle jevíčského starosty Dušana Pávka si na provoz vrakoviště obyvatelé nestěžovali. „Víme, kde vrakoviště je a víme, o koho se jedná. Provozovna není umístěna na pozemku města a k činnosti podnikatele jsme v minulosti ani nyní neobdrželi žádné stížnosti. Městský úřad není věcně příslušný k tomu, aby prováděl kontroly podnikatelských subjektů v agendách souvisejících s udělenou pokutou," sdělil starosta. A dodal: „Asi před rokem jsme jednali o úklidu plochy, což bylo v rozsahu, jaký jsme požadovali, splněno."

Podnikatel musí vrakoviště bezodkladně vyklidit a zrušit.