Podle strážníků zde byly čtyři osoby ubytovány protiprávně.

Dvě osoby proto musely okamžitě odejít a zbývající dvě, jednalo se o ženu se sedmiletou dcerou, po dohodě se sociální pracovnicí svůj pobyt ukončily druhý den ráno.