„Jeden z nich, zjevně podnapilý, napadal pěstmi další dva přítomné," uvedli strážníci. Proto mladíka vyzvali, aby svého jednání zanechal a prokázal svoji totožnost. „V průběhu provádění úkonů začal mladík vyhrožovat a ohrožovat přítomné na zdraví," dodali strážníci. Za použití donucovacích prostředků ho na chvíli zklidnili. I s přiloženými pouty na rukou však pokračoval ve výhrůžkách a narušování veřejného pořádku. Strážníci jej následně předvedli na obvodní oddělení, odkud po provedení dalších nezbytných úkonů putoval rovnou na protialkoholní záchytnou stanici do Pardubic.