Inspektoři České inspekce životního prostředí z oddělení ochrany vod v Hradci Králové uložili pokutu sto tisíc korun poličskému masokombinátu. Společnost totiž více než rok vypouštěla z čistírny odpadních vod svého závodu v Kamenci u Poličky nedostatečně vyčištěné odpadní vody do vod povrchových.

Od počátku ledna minulého roku do konce letošního ledna tak společnost porušovala podmínky integrovaného povolení, které jí vydal Krajský úřad Pardubického kraje. „Hodnoty nerozpuštěných látek překročily v roce 2017 limit až čtyřnásobně, v roce 2018 dokonce více než čtyřicetinásobně. Také hodnoty fosforu byly až třináctinásobně nad povoleným množstvím,“ sdělil Lukáš Trávníček, ředitel oblastního inspektorátu v Hradci Králové.

Nedostatečně vyčištěné odpadní vody se dostávaly do přítoku Černého potoka. Úhyn ryb ani jiných živočichů ale v této souvislosti inspektoři nezaznamenali.

„Masokombinát už pracuje na opatřeních ke zlepšení účinnosti čištění odpadních vod, která by měla být realizována v průběhu letošního roku,“ dodal Lukáš Trávníček.

Masokombinát pokutu přijal, ani se neodvolal.