Právě opuštěné byty či rodinné domy, stejně jako houfy lidí na koupalištích, představují nemalé pokušení pro nejrůznější zloděje. Z policejních statistik pro Pardubický kraj za poslední dva roky vyplývá, že mezi červnem a červencem dochází k nárůstu kriminality.

Roste počet vloupání do rodinných domů, bytů i chat. Častější bývá zpravidla i porušování domovní svobody či krádeže věcí z automobilů. Z řeči policejních čísel také vyniká zajímavý fakt, že největším lákadlem pro lapky zůstávají jízdní kola. Jejich apetit navíc ještě roste. Zatímco v loňském červenci bylo v kraji ukradeno 116 kol, letos hned 172. V obou případech počty těchto krádeží vzrostly oproti červnu o více než čtyři desítky.

Pozor u vody

Bez rizika nejsou ani návštěvy koupališť. Přestože zásady, jak předcházet četným nepříjemnostem nejen v podobě odcizených věcí, jsou obecně známé, mnozí na ně často zapomínají a následně na to doplácejí.

V případě zabezpečení automobilů je samozřejmostí uzamčení a kontrola vytažených oken. „Je také podstatné si uvědomit, že auto není trezor. Tudíž je třeba nenechávat své věci viditelně ve vozidle,“ uvádí policejní koordinátor prevence v kraji Jiří Tesař.

Stejně tak je třeba dbát na uzamykání jízdních kol. Ideální je také nenosit s sebou cenné věci či platební karty. Hotovost pak do výše, která zhruba odpovídá předpokládané útratě. „Jelikož je dnešní doba nevyzpytatelná a krádeží přibývá, je pouze jediné účinné řešení. Nikdy nenechávat své věci bez dozoru,“ dodává Tesař.

Toto doporučení se týká hlavně předmětů zanechaných na dece, které mohou upoutat nežádoucí pozornost, zatímco jsou jejich majitelé ve vodě. V případě, že daná plovárna disponuje uzamykacími skříňkami, neměli by návštěvníci váhat s jejich využitím.

Pomůže i aplikace

Pokud se jedná o ochranu nemovitostí, nejen v souvislosti s odjezdem na dovolenou, připravila policie v této věci již dříve projekt „Zabezpečte se“. Jedná se o souhrn preventivních opatření proti vloupání. „Cílem je v co nejširším měřítku informovat lidi o všech možnostech a způsobech řešení zabezpečení prostřednictvím mechanických zábranných a zámkových systémů,“ přibližuje vedoucí oddělení prevence Zuzana Pidrmanová. Hlavním nástrojem této aktivity je stejnojmenná mobilní aplikace.

Riziko představují také sociální sítě. Někteří příliš sdílní jedinci na ně často přidávají tak podrobné informace o své dovolené, že jimi zloděje v podstatě pozvou k sobě. Ke sdílení informací je tudíž třeba přistupovat opatrně.