Při kontrolách prověřili myslivecká sdružení v Poříčí, Sebranicích, Bohuňovicích a v Hradci nad Svitavou.

„Všech pětatřicet namátkově kontrolovaných myslivců nám předložilo zbrojní průkaz, průkaz zbraně, lovecký lístek a měli i doklad o pojištění,“ sdělila mluvčí policie ve Svitavách Hana Kaizarová. Také zbraně prý měli lovci při namátkové kontrole v dobrém technickém stavu. Prověrka nakonec neodhalila žádný přestupek.

Jak uvedla tisková policejní mluvčí Hana Kaizarová ze Svitav, od začátku měsíce listopadu proběhly již celkem čtyři kontroly myslivců při honech. Ta sobotní nebyla podle policie rozhodně poslední.

(pk)