Podle policejní komisařky Martiny Simonové paralelně s touto akcí kriminalisté shromažďovali v průběhu jiné akce s pracovním názvem ROSA již několik měsíců důkazy o drogové trestné činnosti této ženy.

„Je podezřelá, že nejméně od července loňského roku odebírala od hlavních podezřelých v akci NOLINA pervitin. Drogu pak zčásti jako pravidelná uživatelka sama spotřebovala, ale podstatnou část nakoupené drogy ve Svitavách prodávala úzkému okruhu odběratelů. Prodejem drogy si zajišťovala pravidelný příjem, který byl hlavním zdrojem její obživy,“ uvedla Simonová.

Zadržená žena nejprve svou trestnou činnost popírala v plném rozsahu. Posléze pod tíhou předložených důkazů připustila distribuci drogy s tím, že ji poskytovala bezúplatně. Kriminalisté však o její výdělečné činnosti shromáždili dostatek pádných důkazů. Policejní komisař ještě téhož dne předal ženě obvinění z trestného činu nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů.

„Ve svitavském regionu není obvyklé, že by se drogové trestné činnosti dopouštěly ženy. V loňském roce svitavští kriminalisté obvinili z distribuce drog 35 osob, pouze v jednom případě se jednalo o ženu,“ dodala včera policejní komisařka Martina Simonová.