V chladicím boxu jednoho restauračního zařízení našli lahve Peprmint 19 % a Ouzo
40 %. „Jelikož alkohol nebyl označený kontrolní páskou, celníci jej zajistili. Ověřují, zda neobsahuje škodlivý metanol," informoval Tomáš Culek z krajského celního úřadu.

Další lahve celníci objevili při kontrole obchodu s potravinami. „Prodejce nepředložil doklady prokazující jeho řádné zdanění," uvedl Tomáš Culek.
Za neoprávněné nakládání s neznačeným nebo nezdaněným lihem mohou obchodníci „vyfasovat" pokutu až do výše pěti milionů korun.