Kontrola, kterou o víkendu provedli zástupci magistrátu, městské policie a pardubického finančního úřadu v hernách odhalila hned několik prohřešků.

Nejhůře dopadla jedna provozovna na třídě Míru, kde obsluha nechala hrát na videoloterním terminálu sedmnáctiletého mladíka.
„Tento případ bude řešen ve správním řízení s provozovatelem podniku, kterého čeká pokuta. Zákon v tomto případě umožňuje uložit sankci ve výši až půl milionu korun v případě, že se podobný přestupek bude opakovat,“ uvedl Rostislav Bittner z Finančního úřadu v Pardubicích, který má na starost dozor nad sázkovými hrami a loteriemi.

Prohřešky ale byly i jinde. V herně na sídlišti Závodu míru, na Masarykově náměstí a ve Smilově ulici odhalili magistrátní úředníci několik nezletilých přímo v hernách.

„Do těchto podniků je mládeži do osmnácti let vstup zakázán. Ze čtyřiceti šesti kontrolovaných míst toto bylo porušeno celkem čtyřikrát a s provozovatelem bude zahájeno správní řízení, kde hrozí až padesátitisícová pokuta,“ uvedla Martina Tomanová z odboru ekonomických a sociálních věcí prvního pardubického odvodu.

Zároveň s kontrolou heren prováděla městská policie i kontrolu dodržování zákazu podávání alkoholu mladistvým a i tady bylo nalezeno několik nedostatků.

„Celkem bylo zjištěno šestnáct osob mladších osmnácti let, u kterých dechová zkouška potvrdila požití alkoholu. Na místě jsme uložili sedm blokových pokut a sedm případů bylo postoupeno do správního řízení,“ uvedl jeden ze strážníků. Nejvíce strážníky překvapil na třídě Míru sedmnáctiletý mladík, u kterého bylo dechovou zkouškou naměřeno přes dvě promile alkoholu.