Nebezpečí je zejména v tom, že nepravé doklady zní většinou na jméno pravého, tedy existujícího kontrolora hasicích přístrojů. Inkasované částky jsou přitom mnohonásobně vyšší, než je obvyklé.

Věc byla oznámena i Policii ČR, pachatel však nebyl dosud dopaden a lze tedy předpokládat, že v této nekalé činnosti stále pokračuje. V případě jakýchkoliv pochybností o provádění služeb v oblasti požární ochrany můžete kdykoliv žádat o informace inspektory státního požárního dozoru HZS Pardubického kraje územního odboru Svitavy, na telefonní čísla: 950 575 152, 950 575 253. Předejdete tak zbytečným výdajům a možná přispějete k odhalení podvodníků.

Dále upozorňujeme občany na podomní obchodníky, kteří nabízejí různé zabezpečovací systémy nebo požárně bezpečností zařízení pro vybavení bytů a domácností. Víme, že občané v mnoha případech zakoupili za této situace autonomní hlásiče požáru i za desetinásobek běžné tržní ceny.