Neoprávněně si totiž vyplácel odměny na vedlejší pracovní smlouvy. Odvolací soud v Pardubicích tak včera potvrdil rozsudek soudu nižší instance, který Klodnerovi uložil trest 12 měsíců vězení s odkladem na jeden rok.

„Z prostředků školy si vyplatil odměny 30 tisíc korun, 6000 korun a 30 250 korun na základě dohod o provedení práce a 25 tisíc korun na základě dohody o pracovní činnosti. Podepsal je za za obě smluvní strany," uvedla mluvčí Krajského soudu v Hradci Králové Kateřina Podeszwová. Klodner musí také škole zaplatit náhradu škody.

Po kontrolách krajského úřadu byl Klodner v roce 2011 odvolán z funkce. Obrátil se na soud s žalobou na zneplatnění výpovědi, byla však v odvolacím řízení zamítnuta. Klodner tvrdil, že si odměnu vyplatil za práci v doplňkových činnostech školy a že na to měl dohodu o pracovní činnosti. Podle soudu však nevykonal žádnou práci nad rámec funkce ředitele, což prokázaly i svědecké výpovědi, a neměl tedy být mimořádně honorován. Dohodu o pracovní činnosti soud označil za neplatnou.

(čtk, zr)