Vše se událo mezi lety 2018 a 2021. Své oběti O. K. vyhledával hlavně na instagramu a facebooku, kde používal hned několik profilů. „Vydával se zpravidla za dívku. Za účelem svého sexuálního uspokojení přesvědčil desítky dívek většinou mladších 15 let, aby mu zaslaly fotografie nebo videa zachycující jejich obnažené pohlavní orgány nebo sebeuspokojování. Uskutečnily se mezi nimi i videochaty, při kterých se dívky sebeuspokojovaly,“ uvedla mluvčí královéhradeckého krajského soudu Iva Matušková.

„Na oplátku“ jim zasílal také videa nebo fotografie, které získal na internetu nebo směnou od jiných neznámých osob. Vše si uchovával v galeriích svých dvou mobilních telefonů a na notebooku. „Šlo o desítky souborů dětské pornografie, ve kterých se zobrazovaly osoby mladší 18 let nebo osoby vzbuzující dojem, že nejsou plnoleté, s vyzývavě obnaženými pohlavními orgány,“ zaznělo v rozsudku soudu.

Pornografie mohou děti i díky internetu sledovat v nízkém věku. To je podle psychologů nebezpečné.
Většina dětí sleduje porno, ztrácí ostražitost před pedofily, uvádí studie

Některé poškozené nezletilé dívky ale začaly odmítat zasílat další intimní fotografie, videa či se účastnit videochatů, a tak došlo k vydírání. Muž jim pohrozil, že na internetu zveřejní intimní fotky a videa, která od nich předtím získal. Většina z obavy vyhověla a v kontaktu pokračovala dál a jen tři dívky s ním komunikaci ukončily.

Muž však zašel ještě dál. Podle výroku soudu nejméně od roku 2018 do léta 2021 v místě svého bydliště vyhledával příležitosti, při kterých měl možnost si pro svoje sexuální uspokojení zhotovit snímky obnažených pohlavních orgánů dětí velmi nízkého věku. U nich totiž předpokládal, že mu v tom nebudou schopny zabránit. Snímky s oříznutým detailem pohlavních orgánů si pak uložil do svého notebooku a mobilu.

Polskem otřásají skandály se neužíváním dětí kněžími.
Boj s pedofily? Polsko má komisi. Členové berou plat, nikdo ale neví, co dělají

Státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové s obviněným uzavřel dohodu o vině a trestu, a to za souhlasu poškozených. Současně došlo k dohodě o uplatněných nárocích na náhradu nemajetkové újmy. Dvěma nezletilým dívkám musí zaplatit 20 tisíc korun k rukám jejich zmocněnce.

Sexuální nátlak a dětská pornografie

Podle výroku soudu se muž mimo jiné dopustil zločinu sexuálního nátlaku, přečinu zneužití dítěte k výrobě pornografie, zločinu výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií.

Už nic dalšího nesdílej, nic neplať. Vyhledej pomoc. Nejsi sám. Uchovej si důkazy. Nic nevymaž. Přestaň komunikovat. Odstav dotyčnou osobu. Oznam to na policii. To jsou důležité rady policie pro děti, které čelí sexuálnímu nátlaku. Často prožívají zejména psychickou a emocionální újmu.

Za to mu byl uložen úhrnný trest odnětí svobody v trvání tří let, ale s tím, že se jeho výkon odkládá na zkušební dobu v trvání pěti let s dohledem.

Je povinen uhradit i peněžitý trest ve výši 150 celých denních sazeb s výší denní sazby 200 korun, tedy celkem 30 tisíc korun. Propadly mu také věci, které mu sloužily při pořizování a archivaci fotografií. Jde o dva mobilní telefony, notebook a fotoaparát.

Děti jsou snadnými oběťmi

Sexuální zneužívání dětí je jedním ze závažných problémů současného internetového světa. Internet poskytuje především anonymitu a není složité se vydávat za někoho jiného. Právě o tom jsou besedy, které pořádá ve školách oddělení prevence kriminality krajského ředitelství policie.

„Se žáky a studenty hovoříme o kyberšikaně - téma se nazývá Tvoje cesta onlajnem. Upozorňujeme na to, jak je nebezpečné kontaktovat se s cizími osobami na sociálních sítích. Radíme, jak se zachovat. Středoškoláci už jsou v tomto směru rozumní, ale děti, ač si to myslí, jsou velmi často překvapené tím, co všechno se jim může stát," uvedla preventistka Renata Štěpánková z chrudimského policejního odboru.