Ptáci se do stanice dostali před pár týdny.

„Jejich zranění nejsou zcela běžná. Oba jedinci měli doslova otrhané peří na hlavě, fraktury lebky, a v jednom případě vypíchnuté oko. Způsob zranění obou káňat neodpovídá ani střetu s automobilem ani napadení predátorem. Jako nejpravděpodobnější se jeví chycení do nelegální pasti,“ uvažuje Pepa Cach ze záchranné stanice.

Je velmi nepravděpodobné, že by se během krátké doby objevili ve stanici dva ptáci s téměř totožným poraněním. „Území kolem Žumberka jsme prohledali a budeme v tom dál pokračovat,“ zdůrazňuje Pepa Cach.

Používání nelegálních pastí, například takzvaných jestřábích košů, se podle zákona na ochranu posuzuje jako týrání. Tento způsob odchytu používají jako obranu před útokem dravců například holubáři nebo chovatelé drůbeže.

Mediálně známý je loňský případ myslivce z Pelhřimova na Chebsku, který do takzvaných jestřábích košů chytal na živého holuba různé druhy dravců. Ty poté prodával do Německa k preparaci.

Jeho několikaleté týrání zvířat ukončilo oznámení, jež učinil myslivcův kolega. Do blízkosti pasti byla poté umístěna skrytá kamera, která zajistila veškeré důkazy.