Mladík je podezřelý z toho, že v přesně nezjištěné době nejméně od počátku roku 2006 do současnosti na různých místech ve Svitavách poskytoval a prodával sušenou drcenou rostlinu konopí setého, tedy marihuanu. Podezřelý se doznal k tomu, že velmi kvalitní drogu distribuoval patnácti osobám ve věku kolem dvaceti let, bydlícím především ve Svitavách, v desítkách případů.

Kriminalistům pak dobrovolně vydal zbývajících asi 10 gramů drogy. Původ drogy, stejně jako předpokládaný širší okruh uživatelů je předmětem dalšího šetření svitavského toxi týmu. Dle sdělení policejního komisaře je následné obvinění dalších osob, podílejících se na této trestné činnosti, vysoce pravděpodobné.

Za zvlášť alarmující pokládají kriminalisté opakující se situaci, kdy je podezřelý, stejně jako část jeho vrstevníků, přesvědčen, že se vlastně žádného závažného protiprávního jednání nedopouští, protože se jedná „jen o trávu“, zároveň ale připouští, že již má zkušenosti již i s pervitinem.