Před dvěma lety skončila rekonstrukce silnice ze Zadního Arnoštova do Křenova za 60 milionů korun, vloni došlo na další tři etapy z Křenova až po konec obce Pohledy za 180 milionů korun. Na průtahu Pohledy přibyly nově chráničky pro zavedení 5G sítě. V letošním roce na svou realizaci čekají poslední dvě etapy od Pohledů přes Sklené až ke křižovatce se silnicí I/43 za 130 milionů.

Při opravě silničáři využívají moderní metody včetně recyklace přímo na místě a vyztužení krajních částí vozovky, což má do budoucna zamezit problémům se spadlými krajnicemi.

„Rekonstrukce vozovky spočívá v odfrézování stávajících krytových vrstev, sanaci krajů v celé délce úseku. Vozovky se v minulých dobách rozšiřovaly tak, že únosná je pouze původní vozovka a kraje jsou takzvaně na blátě. Proto nám potom vznikají typické poruchy. Touto technologií ale problémům s krajnicemi do budoucna zamezíme,“ vysvětlil náměstek hejtmana pro oblast dopravy Michal Kortyš. Modernizovat se bude také odvodnění komunikace. Propustky a nefunkční odvodňovací zařízení s ukončenou životností se dočkají obnovy.

Na modernizaci první etapy ze Zadního Arnoštova do Křenova o celkové délce 3,5 kilometru činila dotace z evropských fondů 90 procent. Tři další etapy z Křenova až po konec Pohledů byla dotace ve výši 60 procent. Celkem bude ve všech etapách opraveno 16,5 kilometru silnice II/366.