Již několik let se řidiči potýkali v ulici s dopravní omezením. Pod silnicí totiž vede zatrubněné koryto Studeného potoka, které bylo v havarijním stavu a z důvodu zachování bezpečnosti nebylo možné vjíždět vozidly na vozovku přímo nad jeho zatrubněním.

Koryto Studeného potoka bylo v minulosti otevřené a napájelo městský rybník nacházející se v místě současného koupaliště. Později bylo koryto u budovy současného gymnázia svedeno pod zem a zatrubněno.

Slavnostní odhalení kamenů zmizelých v Poličce
OBRAZEM: Slavnostní odhalení kamenů zmizelých v Poličce

Rekonstrukci zatrubnění potoka bylo třeba řešit společně s přeložkami a novými trasami kanalizací a vodovodů, jež si vynucují přeložení ostatních inženýrských sítí. Zpracování projektu tak zabralo téměř tři roky a samotná realizace první části potrvá přibližně roky dva. Vzhledem ke složitosti prací je navíc celá akce rozdělena do etap.

V současné době probíhají práce nejintenzivněji v křižovatce ulic Milady Horákové a Tyrše a Fügnera. Tato křižovatka bude uzavřena patrně do letošního května, dopravní uzavření ulice Milady Horákové ovšem potrvá přibližně do konce listopadu.

Vzhledem k nutné přeložce vedení CETIN přes komunikaci u pošty, dojde v tomto týdnu k uzavření průchodu po přilehlých chodnících. Nejdříve by se měl od 13. března zhruba na 3-4 dny uzavřít chodník u budovy bývalé pošty. Následně bude, na stejně dlouhou dobu, uzavřen chodník na protilehlé straně, u řeznictví Šutera.