Na vrchu Drašarov ve Stašově u Poličky fouká a podle místních je tady větrno docela dost. I to je důvod, proč obec už podruhé zkouší v této lokalitě stavbu větrné elektrárny. Část místních obyvatel je však proti a vesnice je tak rozdělená na dva tábory a rozhádaná.

„Výstavba větrné elektrárny má být realizována na hranici údolí Křetínky. Dopad stavby přesahuje do území přírodního parku,“ uvedli odpůrci v petici, kterou podepsaly stovky lidí. Vše vygradovalo po posledním jednání zastupitelů. „Bylo tam hodně lidí, měla se projednávat smlouva o smlouvě budoucí. My jsme tam přišli a ptali jsme se na smlouvu. Bylo to opravdu vyhrocené. A problém byla i petice,“ popsali atmosféru na jednání členové spolku Krajina Stašov.

Větrná elektrárna a její stavba, ilustrační foto
Na zastupitele v Chotěnově se snesla vlna kritiky. Od vrtulí dali ruce pryč

Ostrými slovy to však ve vsi neskončilo. Někoho zřejmě naštval nesouhlas se stavbou vrtule a vztek si vybil v noci na autě členky spolku. Ráno ho našla žena posprejované, na kapotě, dveřích i střeše zářily červené kosočtverce. „Podala jsem trestní oznámení. Předběžná škoda je asi 100 tisíc korun. Pokud to nevyšetří, lidé, kteří jsou proti vrtulím, se budou bát,“ uvedla členka spolku, která si přeje z obavy z dalších konfliktů zůstat v anonymitě.

Základní informace o vrtulích ve Stašově naleznete na webu obce

Kdo zničil auto, vyšetřuje policie. „Ve věci jsme zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestné činu poškození cizí věci. Vzhledem k tomu, že případ je ve fázi prověřování, nebudeme poskytovat žádné další informace,“ sdělila policejní mluvčí Dita Holečková.

Spolek Krajina Stašov se však nenechal zastrašit. Nelíbí se jim postup obce. Ve Stašově už proběhla na začátku června anketa, ve které dala většina hlasujících souhlas ke stavbě vrtule. „Udělali jsme anketu podle pravidel místního referenda, chtěli jsme to jen udělat rychleji, protože referendum se musí dopředu hlásit. Všechno však proběhlo podle zákona o referendu a na zastupitelstvu jsme si řekli, že chceme minimální účast 60 procent. Zahrnuli jsme jen lidi s trvalým pobytem ve Stašově,“ sdělila starostka Stašova Alena Vendolská.

Oblast s uvažovanou výstavbou větrných elektráren
Budou Svitavy obklopeny vrtulemi? A kdo na ně kývne první? Obce se bojí hádek

Jenže účast byla nižší, podle zveřejněných výsledků na webu obce jen 58,45 procent. „Udělali anketu schválně ve čtvrtek, kdy jsou lidé ve školách nebo odjetí za prací,“ podotkla členka spolku. Zastupitelé přesto vzali výsledky jako závazné a pokračují v jednání s investorem, kterým je firma PV Consulting z Prahy. „Jsme ve fázi, že připomínkujeme smlouvu o smlouvě budoucí s investorem. Termín schválení zatím nemáme daný, ale počítám, že by to mělo být okolo 20. července,“ doplnila Vendolská.

Větrnou elektrárnu ve Stašově má stavět společnost PV Consulting z Prahy. Lidem slibuje nemalé peníze.Větrnou elektrárnu ve Stašově má stavět společnost PV Consulting z Prahy. Lidem slibuje nemalé peníze.Zdroj: PV Consulting

Obec však čeká mimo jiné změna územního plánu. Navíc zastupitelé pokračují v jednáních, ačkoliv mají v rukou zamítavé stanovisko ze životního prostředí. „Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí vydal 20. června souhrnné vyjádření k záměru s názvem Větrná elektrárna Stašov. V našem vyjádření jsme formulovali nevhodnost, popřípadě nepřípustnost záměru z hlediska ochrany některých složek životního prostředí a územního plánování,“ informoval Jiří Coufal, vedoucí odboru životního prostředí z Městského úřadu v Poličce.

Vizualizace větrné elektrárny
Vrtule za okny? Lidé v Jarošově bojují proti elektrárnám u Toulovcových maštalí

To všechno vedení Stašova ví, ale spoléhá na změny v zákoně. „My víme, že podle současné legislativy se v té lokalitě stavět nemá. Investor ale oponuje, že do dvou let má být legislativa jiná a mohlo by se stavět. Chtěli jsme to nechat projít procesem a ne zamítnout hned v začátku, což tady zvedlo odpor,“ řekla Vendolská.

Online petici proti výstavbě vrtulí naleznete na tomto odkazu

Pokud by na stavbu větrné elektrárny ve Stašově skutečně došlo, mohla by si vesnice s 260 obyvateli výrazně polepšit. Podle investora by mohli z vrtule profitovat i přímo občané. Z informačního letáku na webu obce Stašov vyplývá, že lidé by ročně za elektřinu ušetřili asi 18 tisíc korun. Investor totiž nabízí možnost dodávky vyrobené silové elektřiny za 2,50 korun po dobu 20 let.

„Obci nabízíme finanční plnění, a to až 43 milionů korun a všem občanům dodávku zvýhodněné elektřiny. Projekt je v počáteční fázi. Pro jeho realizaci bude nezbytné upravit územní plán obce, ověřit vliv projektu na životní prostřední v rámci procesu EIA a následně získat povolení stavby,“ přiblížil aktuální situaci jednatel společnosti PV Consulting Petr Vavrečka.

I on spoléhá na změny v legislativě, které jednání zrychlí. „Energetická krize, blížící se konec těžby a spalování uhlí a snaha zachovat energetickou bezpečnost ČR tlačí vládu k přípravě zjednodušení a zrychlení povolovacího procesu. Cílem je proces zkrátit z deseti let na dva roky a v rámci tzn. akceleračních zón až na jeden rok. Věříme, že větrná elektrárna ve Stašově by mohla být povolena během dvou až tří let. Dodací lhůty se aktuálně pohybují kolem 18 až 24 měsíců, samotné vztyčení a zprovoznění je otázka několika dnů,“ vysvětlil Vavrečka. Pro Stašov navrhuje 200 metrů vysokou větrnou elektrárnu.

Vizualizace vrtulí u Jarošova
Stopka pro vrtule u Toulovcových maštalí. Zastupitelé dali od záměru ruce pryč

Obří vrtuli zhruba pár set metrů od domů si někteří místní lidé neumí představit. „Založili jsme spolek, jehož účelem je, abychom se účastnili stavebního řízení a mohli jsme se ke všemu vyjadřovat. Podal jsem námitky proti postupu zastupitelstva, pokusím se schůze zneplatnit. Zřejmě to ale postupně vše napraví, takže jednání jen oddálíme. Máme opravdu strach, že na stavbu elektrárny dojde,“ řekl člen spolku, který si přeje zůstat v anonymitě, redakce Deníku ale jeho jméno zná. Část místních obyvatel je pro stavbu větrné elektrárny. "Jsme s manželem pro vrtulí, mohli bychom ušetřit hodně peněz," řekla Marie že Stašova.

Proti stavbě vrtule ve Stašově jsou i ochránci přírody z organizace Arion, kteří roky se sousední Radiměří obnovují hospodářskou krajinu. „Po konzultaci se svitavským ornitologem Jakubem Vránou jsme byli upozorněni na značný negativní vliv na dravce a velké migrující ptáky, kteří v této kopcovité oblasti využívají vzestupné termické proudy a lopatky vrtulí jejich dráhu velmi často předčasně ukončí. Zejména, pokud v blízkém okolí hnízdí. Taková náhodná, ale pravidelná likvidace může mít za následek vzestup škod hlodavci, jako je hraboš polní,“ upozornil ochránce přírody Ondřej Pospíšil z ČSOP Arion, který žije v Radiměři.

Výsledky ankety o stavbě větrné elektrárny ve Stašově u Poličky.Výsledky ankety o stavbě větrné elektrárny ve Stašově u Poličky.Zdroj: Obecní úřad Stašov

Sousední vesnice však neměla ještě před několika dny o záměru Stašova ani ponětí, přitom vrtule budou z vesnice hodně vidět. Na konci června zdejší zastupitelé o záměru hlasovali a podle radiměřského starosty Romana Satrapy byli všichni přítomní zastupitelé proti stavbě větrné elektrárny na Drašarově kopci. Dvě stě metrů vysoká stavba by podle Satrapy zásadně ovlivnila krajinný ráz v horní části městysu.

NÁZOR OCHRÁNCE PŘÍRODY

ONDŘEJ POSPÍŠIL - ČSOP Arion

Jakožto základní organizace českého svazu ochránců přírody Arion se téměř osm let snažíme ve spolupráci s obcí Radiměř, mysliveckým spolkem a některými občany obnovit hodnotnou hospodářskou krajinu. To spočívá ve vyřezávání zarostlých luk, obnově sadů a pastvin. Vznikla tak rekreační oblast pro občany Radiměře, kteří ji hojně navštěvují a těší se z obnovy kdysi ztracených výhledů zarostlých křivím. Lokalita o velikosti cca 20 ha je velmi biologicky hodnotná, mimo jiné hojným výskytem orchidejí a nevídaným bohatstvím denních motýlů, což láká každoročně řadu odborníků i amatérských biologů.

Jak známo větrné elektrárny do značné míry narušují vhled krajiny a doporučují se situovat spíše do polní krajiny, zejména na otevřené krajině rovinatého charakteru (např. pozvolné a rovinaté partie vrcholů kopců, jako je tomu třeba u Vendolí a Skleného, odkud jsou VTE vidět z minimální vzdálenosti. Studie zabývající se situaci VTE uvádějí v seznamu nevhodných lokalit i "pohledově významné krajinné dominanty", takovou vrchol exponovaného kopce Drašarov jistě je. Navíc je toto místo, na který je z obou obcí dobře vidět a VTE je situována do místa kde jsou si obě obce nejblíže. Na ploše jsou zejména málo zachovalá pole a louky, které zřejmě nehostí žádné zvláště chráněné druhy. Ale po konzultaci s ornitologem ze Svitavského muzea Jakubem Vránou jsme byli upozorněni na značný negativní vliv na dravce a velké migrující ptáky, kteří v této kopcovité oblasti využívají vzestupné termické proudy a lopatky VTE jejich dráhu velmi často předčasně ukončí. Zejména, pokud v blízkém okolí hnízdí. Taková náhodná, ale pravidelná likvidace může mít za následek vzestup škod hlodavci, jako je hraboš polní. Řešením je, koncentrovat pokud možno co nejvíce VTE do jedné lokality, než jejich rovnoměrné rozsévání po krajině. Pravidelně jsou zde pozorování orel mořský, moták pochop a jeřáb popelavý.