Zemědělské družstvo v Dolním Újezdu má 540 akcionářů a patří mezi největší v kraji i v republice. I proto o něj má zájem Jaromír Tesař, který vlastní společnost Energo – Pro a podniká v oblasti vodní energetiky. Před časem se rozhodl, že spolu se svým bratrem Petrem rozšíří své podnikání o zemědělství. Zatímco podíly v Poličce a Sebranicích vykoupili poměrně snadno, v Dolním Újezdu už vyjednávání vyšetřuje i policie.

„Začali obcházet lidi v Dolním Újezdu, Osíku, Horním Újezdu, Suché Lhotě nebo sousední Vidlaté Seči. Dva až tři muži ze společnosti Agronea Polička přemlouvají lidi, aby jim podepsali prodej družstevního podílu,“ uvedl hlavní agronom újezdského družstva Josef Čejka.

Podle svědků jsou jednání někdy ostrá. „Nelíbí se nám jejich jednání. Osobní nátlak považujeme za nepřiměřený,“ podotkl Jiří Jeřábek, předseda představenstva Zemědělského družstva Dolní Újezd. Někteří lidé zástupce společnosti hned odmítli, jiní s nimi jednali a několik lidí už podíly i prodalo a dostalo peníze na účet.

„Na vesnici přijede dodávka s dvaceti lidmi. Mají seznamy a chodí dům od domu. To mi nepřijde moc košer, hned jsme je vyhodili,“ řekl jeden z majitelů podílu, který si přeje zůstat v anonymitě. Dodal, že rozhodně nechce prodávat podíl v družstvu, které prosperuje. Někdo je však opačného názoru. „Tak když nabízejí půl milionu za podíl, nevidím v tom problém,“ podotkl Vojtěch Čermák z Litomyšlska.

Vedení společnosti Agronea Polička a zástupce podnikatele Jaromíra Tesaře se však brání, že nedělají nic nelegálního. „Představenstvo družstva proti nám vede štvavou kampaň. Přitom legálním způsobem oslovujeme družstevníky a nabízíme odkoupení jejich podílu. Za podíl nabízíme milion korun. Nesporným právem každého družstevníka je, jak se svým podílem v Zemědělském družstvu Dolní Újezd naloží. Nikdo nikoho neokrádá, ani k prodeji nenutí,“ sdělila Hana Hikelová, mluvčí společnosti Energo – Pro.

Smlouva o odkoupení podílů v ZD Dolní Újezd od Petra Tesaře.Smlouva o odkoupení podílů v ZD Dolní Újezd od Petra Tesaře.Zdroj: Deník/Iveta Nádvorníková

Lidé, kteří podíly prodali, už mají peníze na účtu. „K účinnosti smlouvy o převodu družstevního podílu je nezbytný souhlas představenstva. Ten my ale nedáme, takže smlouva o úplatném převodu podílu nebude platná. Lidem tak hrozí, že budou peníze vracet,“ zmínil obavy Jeřábek.

To však podle zástupců firmy Energo – Pro nehrozí. „Souhlas představenstva je nezbytný pouze k nabytí účinnosti ujednání o převodu podílu. Ostatní ujednání obsažená ve smlouvě jsou účinná okamžitě. Kupující uzavírá smlouvu a učiní kroky, aby převody podílů byly schváleny. Za tímto účelem je rovněž udělována plná moc. I v případě neudělení souhlasu ze strany družstva s převodem podílu, nevzniká prodávajícímu povinnost obdrženou kupní cenu vracet. Toto riziko na sebe zcela přebírá kupující. Převodní smlouva žádnou povinnost vracet kupní cenu neobsahuje,“ ubezpečila Hikelová.

Přesto policie řeší dvě oznámení od lidí, které zástupci poličské společnosti navštívili. Jedná se o oznámení o prověření, zda se nejedná o podvody. „V jednom případě bylo oznámení od člena rodiny, nakonec však vyšlo najevo, že schůzku měl domluvenou. Takže nešlo o žádný „nekalý“ podomní prodej. Ve druhém případě došlo k nabídce odprodeje, kdy nikdo nikam bez pozvání nevnikl a následně nenabízel něco jiného, než sdělil u dveří domu před pozváním k návštěvě. První případ kolegové odložili, neboť nedošlo k žádnému protiprávnímu jednání,“ vysvětlila policejní mluvčí Markéta Janovská.

Družstvo má obavy

Vedení družstva se netají tím, že se obává o budoucnost úspěšného podniku. „Chceme udržet základnu a nechceme, aby lidé přišli o majetek. Podnikatel koupil Poličku, ovládli Sebranice. Je otázka, co s družstvem udělá, kam ho bude směřovat. V posledních letech se nám daří, ztrojnásobili jsme hodnotu podniku,“ podotkl Čejka.

Zemědělci se obávají i přeprodeje do zahraničí nebo postupné likvidace. „Nevíme, co bude. Jsou to podivné praktiky, nátlak. Slibují velké peníze. Pro nás je to nejistá budoucnost. Mohou narušit stabilitu podniku, v současné době máme okolo tří stovek zaměstnanců. Uděláme vše, abychom uchránili majetek družstva a členskou základnu. Stojíme si za svým a jednáme s právníky,“ předeslal místopředseda představenstva újezdského družstva Jan Pechanec.

Další podrobnosti na Facebooku Zemědělského družstva Dolní Újezd.

Farmář Libor Šváb však podle svých slov žádné velké propouštění ani likvidaci družstva nemá v úmyslu. Roky vede zemědělskou farmu v Pohledech u Svitav a velké investice plánuje jak v Poličce, tak i v Sebranicích. „Vlastníme společnost Agronea Polička a Zemědělské družstvo Sebranice, kde už podnikáme konkrétní kroky ke zlepšení fungování a ke zvýšení efektivity. Do nové zemědělské techniky letos a příští rok investujeme 30 milionů korun, do dostavby dvou nových stájí dalších 50 milionů korun,“ přiblížil plány zemědělec Libor Šváb. V Poličce hodlá navázat na dlouholetou specializaci na chov skotu.

„Získání podílu v Zemědělském družstvu Dolní Újezd je pro nás logickým krokem. Pozemky na sebe navazují, investice do nové techniky a nových technologií by se využila i pro obhospodařování další půdy. S větším celkem se hospodaří efektivněji,“ doplnil Šváb.

Za vším stojí Jaromír Tesař, svitavský rodák a jeden z nejbohatších Čechů, který se vrací do regionu. Ve světě provozuje 38 vodních elektráren. V oblasti zemědělství spolupracuje kromě Libora Švába také s bratrem Petrem Tesařem, jehož jméno figuruje ve smlouvách, které lidé při odprodeji podílu podepisují.

Jaromír Tesař (50 let)
Svitavský rodák je podle Forbesu 13. nejbohatším Čechem. Majitel skupiny Energo-Pro, která provozuje vodní elektrárny v Gruzii, Bulharsku, Turecku a Česku. Dlouho žil v Turecku, které si oblíbil. Jinak si však soukromí pečlivě střeží.  V Gruzii, Bulharsku, Turecku a Česku už má dohromady 38 vodních elektráren, zabývá se také distribucí a prodejem elektřiny.

ZD Dolní Újezd

Zemědělské družstvo Dolní Újezd se v roce 1992 transformovalo z původního družstva Dolní Újezd, které hospodařilo v různých formách a velikostech již od roku 1950.

Důsledně provedená transformace umožnila vznik vlastnicky a ekonomicky stabilizovaného podniku s příznivou dlouhodobou perspektivou. Dokazuje to již prosperita devadesátých let, kdy se družstvo rozšířilo o středisko Čistá, rozvíjelo provozy nezemědělské činnosti, realizovalo rozsáhlé investice v chovu skotu a drůbeže. Základním výrobním prostředkem zůstává půda, na které hospodaří družstvo na základě uzavřených nájemních smluv s vlastníky. Nájemné se postupně zvyšuje v závislosti na prosperitě družstva. Trvale hospodaří se ziskem, který je základem úspěšnosti podniku a trvalé konkurenceschopnosti. Celkový roční obrat se blíží jedné miliardě korun a je tvořen ze 75 procent zemědělskou a z 25 procent nezemědělskou činností. Družstvo poskytuje práci přibližně pro 350 lidí a je nejvýznamnějším zaměstnavatelem v regionu.