Tyto kameny (německy Stolpersteine – doslova kameny, o které je třeba klopýtnout) mají připomínat památku obětí holocaustu a nacistického režimu.

Každý kámen připomíná jednu konkrétní osobu prostřednictvím textu na mosazné destičce, na níž je uvedeno jméno, datum narození a úmrtí a místo transportu dané oběti.

Město Polička se k projektu Stolpersteine připojilo poprvé v roce 2022, kdy byly položeny první kameny zmizelých v Riegrově ulici. Město by mělo postupně instalací kamenů připomenout osudy celkem 33 svých bývalých židovských spoluobčanů, kteří zahynuli v koncentračních táborech.

Ve Svitavách lidé uctili památku židovských manželů Mellerových. Zazněl i kadiš za zamřelé.
FOTO: Stolpersteine připomínají židovské obyvatele

V Poličce si mohou všichni zájemci prohlédnout a následně vzdát úctu už 24 obětem, jejichž kameny se nachází v Riegrově ulici před domy čp. 25, 36 a nejnověji před domem čp. 41.

Celý pietní akt připomínající oběti z domu čp. 41 proběhl za účasti širší veřejnosti, zejména studentů poličského gymnázia. Přítomné hned v úvodu přivítala ředitelka Městského muzea a galerie Polička Pavla Juklová.

V Poličce přibylo šest Kamenů zmizelých, které připomínají židovské obyvatele města.
Šest kamenů připomíná židovskou rodinu. Do Poličky se už nikdy nevrátili

Starosta města Jaroslav Martinů promluvil o důležitosti připomínání obětí minulých režimů. Na závěr zazněla tradiční hebrejská modlitba za všechny zemřelé oběti v podání pana Daniela Vaňka, kantora Federace židovských obcí.

O hudební doprovod se postaralo dámské vokální kvarteto z Nového Města na Moravě ZEVL, jež vedle pásma tradičních hebrejských písní zazpívalo českou a izraelskou národní hymnu (hatikva).

Zeditovaná tisková zpráva