„Vysazovat budeme na všech lesnických úsecích, dohromady 270 000 kusů sazenic, cca zalesníme 50 ha holin. V druhové skladbě bude převažovat smrk (138 000 ks), buk lesní (50 000 ks) a dub letní (28 000 ks),” sdělil vedoucí Odboru lesního hospodářství Radek Krejčí.

„Z ostatních dřevin budou v nových porostech jedle, javory, lípy, olše a modříny. Pro zpestření druhové skladby budeme do nových kultur vnášet i třešně ptačí, habry, hrušně a jírovce,“ dodal Krejčí.

Památkou roku 2023 je Kaple Bolestné Matky Páně v Jevíčku
Památkou roku je obnovená kaple v Jevíčku i oranžerie u zámku v Letohradu

Přibližně 20 % sadebního materiálu bude použito z vlastní lesní školky, zbytek bude muset být nakoupen.

„Odhadované náklady na založení nových porostů včetně oplocení pro letošní rok odhadují naši lesáci na 5 milionů korun vč. DPH,” sdělila tisková mluvčí města Naděžda Šauerová.