Na Dni otevřených dveří pracovníci Domova Bystré představili nové zrekonstruované prostory, které slouží klientům, kteří se pro svůj věk nebo zdravotní stav ocitli v nepříznivé sociální situaci a vyžadují pomoc jiné osoby a nemohou se starat sami o sebe.

Posláním Denního stacionáře je, aby klienti mohli zůstat co nejdéle ve svém přirozeném, domácím prostředí. Službu lze kombinovat s péčí rodiny nebo s jinými sociálními službami. Denní stacionář je ambulantní služba, která zajišťuje péči o seniory, osoby se zdravotním omezením či chronickým onemocněním, hlavním cílem je předejít jejich osamělosti, začlenit je do kolektivu a pomoci s dalšími aktivitami a rozvojem. Osoby do stacionáře dochází na dohodnutý časový úsek dne a poté se vrací zpět do svého domácího prostředí.

Jezděte po Moravské Třebové na sdílených kolech. Město za to bude rozdávat ocenění
Jezděte po Moravské Třebové na sdílených kolech. Město za to rozdá ocenění

„Za podporu od Nadace ČEZ jsme velmi rádi a i díky ní mohla v Bystrém vzniknout tato nová služba. Pomáháme hlavně seniorům a lidem s postižením, aby mohli vést plnohodnotný život. Pomáháme na Poličsku a části Svitavska. Mohli jsme rozšířit své služby tak, aby strategie - ŽÍT DOMA CO NEJDÉLE - byla pro naše klienty komplexní. Poskytujeme také profesionální pomoc tam, kde je potřeba,“ říká Marie Štouračová, ředitelka Domova Bystré.

Nadace ČEZ podpořila celý projekt v rámci grantového řízení Neziskovky částkou 174 180 korun.

Smetanova výtvarná Litomyšl se již začíná rýsovat. Přivítala první díla
FOTO: Smetanova výtvarná Litomyšl se již začíná rýsovat. Přivítala první díla

Společnost DOMOV Bystré, o.p.s. je nestátní nezisková organizace, která poskytuje obecně prospěšné služby spočívající ve výkonu činností sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením (terénní a ambulantní služby), vzdělávacích aktivit a volnočasových aktivit.

Tisková zpráva Nadace ČEZ.

Mohlo by vás zajímat: Objednejte si odvoz kdykoliv. Kraj spustil na Svitavsku projekt#ZkusBus

Zdroj: David Šimek