Na rekonstrukci se pracuje 6 dnů v týdnu, harmonogram stavbaři dodržují na den přesně. „O víkendu jsme dokončili pokládku finální asfaltové vrstvy ve druhé a čtvrté etapě směrem do města. Na ni jsme převedli provoz a nyní intenzivně frézujeme staré asfaltové vrstvy v protějším směru,“ řekl hlavní stavbyvedoucí Skanska Luboš Jiskra.

V dalších etapách při pracích v extravilánu bude použita i takzvaná recyklace za studena na místě, což je technologie, která částečně využije stávající materiál s doplněním hydraulického pojiva a významně ušetří dopravní zátěž stavby na okolí.

Začala oprava silnice I/34 v Poličce
Řidiči v Poličce, obrňte se trpělivostí. Začala oprava silnice I/34

Stavba využívá i velmi blízké obalovny asfaltových směsí, práce tak mohou postupovat rychle dopředu. Díky spolupráci zhotovitele, investora a města se podařilo zorganizovat lepší rozdělení stavby na etapy i objízdné trasy.

Kromě samotné opravy vozovky formou obnovy asfaltového krytu budou vyměněny degradované obrubníky a opraví se odvodnění celého úseku a vodorovné dopravní značení. Po celou dobu stavby je navíc zachován výjezd vozidel IZS z jejich základen u této komunikace. Dokončení stavby je plánováno na konec srpna.

S novým měsícem nabízí Ředitelství silnic a dálnic také novou mapu největších oprav v Pardubickém kraji. Aktuálně je v realizaci 6 oprav, další akce se připravují. Informace k jednotlivým stavbám najdete v mapové aplikaci na www.rsd.cz.

Mohlo by vás zajímat: Jak probíhá stavba dálnice D35 z Litomyšle do Svitav? Podívejte se z dronu

Zdroj: Peter Kojnok