V rámci přípravy bylo vytipováno 15 odrůd jabloní, 6 odrůd švestek a 3 druhy rynglí, 2 druhy hrušní a jedna višeň, celkem tedy 34 stromů, které budou tvořit reprezentativní vzorek pěstovaných ovocných stromů na Hřebečsku a výběr odrůd vychází z monitoringu starých sadů na Moravskotřebovsku.

Ideově muzejní sad navazuje na nově vzniklou národopisnou expozici, která představuje lidovou kulturu na Hřebečsku.