Stomik je pacient, který má vyvedený dutý orgán na povrch těla. Může to být tenké nebo tlusté střevo, ale i močové cesty. A potřebuje vysoce specializovanou péči při ošetřování vývodu i rady, jak o stomii sám doma pečovat.

Účastníky kurzu čekal hlavně praktický nácvik pod vedení zkušené stomické sestry, která sdílela své zkušenosti, ukázala přesný postup a použití pomůcek a poradila, jak připravit výukový plán pro pacienta.

Pomůcky pro ošetřování stomií jsou dnes dostupné a nabídka je široká. „Sestry ale musí umět posoudit, která z pomůcek je vhodná pro každého jednotlivého pacienta“, zdůraznila náměstkyně ošetřovatelské péče Litomyšlské nemocnice Marketa Nemšovská.

Důležité je přitom nejen dokonalé zvládnutí techniky ošetřování, ale hlavně společné úsilí zdravotníka i pacienta, aby člověk se stomií mohl vést co nejkvalitnější život s minimem omezení. To znamená, aby mohl chodit do práce, cestovat, věnovat se sportu, u žen otěhotnět a mít plnohodnotný život.

Editováno ze zprávy Nemocnice Pardubického kraje.