Jedná se o Pravidla pro poskytování finančního příspěvku na narozené dítě. Tento alespoň symbolický dárek umožní vyplatit 5 tisíc korun pro každého nově narozeného občánka v Poličce.

Zároveň byla do rozpočtu města pro tento rok vyčleněna částka 400 tisíc korun, která umožní tento příspěvek hradit.

Jaké důvody vedly město k tomuto rozhodnutí? Polička opakovaně čelí meziročnímu poklesu počtu obyvatel. Nutno podotknout, že nejen Polička, ale stejnému problému čelí většina měst v ČR.

Martin Šikl, 15. března 2024, 1930 g, 45 cm a Petr Šikl, 15. března 2024, 2030 g, 45 cm, Ostrov u Lanškrouna.
Podívejte se na miminka narozená v Pardubickém kraji v 13. týdnu roku 2024

Dle údajů evidence obyvatel Městského úřadu Polička se v roce 2023 narodilo 72 dětí s trvalým pobytem v našem městě, zemřelo 95 našich spoluobčanů. Celkový počet evidovaných obyvatel k 1. lednu letošního roku dosáhl stavu 8 466. Pro srovnání - nejvyšší počet obyvatel v Poličce byl v roce 1997 - 9 319.

Jaká jsou tedy pravidla poskytnutí příspěvku? O finanční příspěvek je oprávněn žádat rodič dítěte, které se narodilo po datu 1. 1. 2024 včetně a ode dne narození do dne podání žádosti o finanční příspěvek má nepřetržitý trvalý pobyt v Poličce.

Na webu města najdete  podrobná pravidla.

Podmínkou také je, že alespoň jeden z jeho zákonných zástupců má ode dne narození dítěte do dne podání žádosti o finanční příspěvek nepřetržitý trvalý pobyt v Poličce, a žadatel není v době podání žádosti dlužníkem města Poličky.

Žadatel podá žádost o finanční příspěvek na předepsaném formuláři. Formulář je k dispozici na webových stránkách města Poličky a také bude k dispozici na podatelně městského úřadu.

Zázvor pomáhá s nevolnostmi, bolestmi žaludku i hlavy. Těhotné ženy by si ale jeho příjem měly hlídat.
Oblíbená rostlina pomáhá s nevolnostmi. V těhotenství s ní ale opatrně

V případě dvojčat a vícerčat je žadatel oprávněn podat žádost na každé dítě. Žádost bude možné podat do 12 měsíců ode dne narození dítěte.

“Nezbývá než si přát, aby částka 400 tisíc korun byla z městského rozpočtu během roku vyčerpána a byla využita pro nové občánky Poličky v plné výši,” sdělila tisková mluvčí města Polička Naděžda Šauerová.

Zeditovaná tisková zpráva města Polička