Konference “Pro moderní Česko: nová energie pro české zemědělství” začne už 31. května na zámku v Litomyšli.

Akce se osobně zúčastní ministr zemědělství Marek Výborný nebo ředitel Státního fondu pro životní prostředí spolu se zástupci předních dodavatelů fotovoltaických a bioplynových řešení pro zemědělskou výrobu, aby nastínili možnosti, jak se zemědělský sektor může účastnit dekarbonizačních cílů České republiky i snížení nákladů na energie.

V pátek 31. května se v Seminárním sálu v Zámeckém návrší v Litomyšli zemědělci seznámí s aktuálními trendy v dekarbonizaci a snižování energetické závislosti na fosilních palivech.

Řešení jim představí zástupci významných dodavatelů těchto technologií na konkrétních realizacích v zemědělských provozech v České republice: například společnost Andrew Solar, která provedla již celou řadu hybridních instalací fotovoltaických elektráren pro zemědělce, kteří díky tomu dosahují významných finančních úspor.

Podobně zástupci sdružení CZ BIOM představí praktické ukázky realizací bioplynových stanic, které využívají jako své vstupy odpad z živočišné a rostlinné výroby a tím činí produkci energie nezávislou na počasí. Zajímavým trendem pro bioplynové stanice bude například přechod na biometan, který může sloužit jako náhrada dováženého zemního plynu a využití kogenerace pro současnou výrobu elektřiny a tepla. Tím se zemědělský provoz může stát významným prvkem energetické stability pro širší region.

Zajímavou částí programu bude také návštěva areálu Školek Litomyšl na prohlídku již fungujícího projektu agrovoltaiky.

V závěru konference proběhne také diskuze s ministrem zemědělství Markem Výborným o aktuálních výzvách v zemědělství a současných krocích vlády na podporu zemědělců.

„Zemědělci dnes čelí dvěma vážným výzvám: extrémním projevům počasí, které mohou ohrozit úrodu a také cenám energií, jejichž výkyvy mohou zkomplikovat ekonomiku provozu. Řešením obou výzev je kombinace zemědělské a energetické produkce ve formě agrovoltaiky a výroby bioplynu. Agrovoltaika pomáhá chránit plodiny před krupobitím nebo přízemními mrazíky, bioplynové stanice pak umožňují druhotné využití zemědělských odpadů. Oba zdroje energie pak zemědělcům umožňují pokrýt své energetické potřeby, zlepšit ekonomiku provozu a získat větší stabilitu pro své hospodářství,“ říká Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky.

Zeditovaná tisková zpráva města Litomyšl.

Mohlo by vás zajímat: Volně přístupné a plné mladé hudby. To jsou Festivalové zahrady v Litomyšli

Festivalové zahrady 2022 | Video: Festivalové zahrady