Českomoravská myslivecká jednota z.s. a okresní myslivecký spolek Svitavy pořádá ve spolupráci s MS Jevíčko zkoušky vloh ohařů a ostatních plemen.

Termín zkoušek proběhne 4. května 2024 a uzávěrka přihlášek je do 26. dubna 2024.

Časový harmonogram:

8,00 hod. Místo srazu: Myslivecká klubovna u Kostelíčka sv. Bartoloměje

8,10 hod Přejímka psů

8,30 hod Porada rozhodčích

9,00 hod Zahájení zkoušek