Důležitost projektu popsal místostarosta Radomil Kašpar. „Re-use centra jsou důležitou součástí zodpovědného nakládání s odpady. Nabízí alternativu k vyhazování funkčních a použitelných předmětů, které by jinak skončily na skládce. Chtěli jsme tento princip přenést v menším rozsahu také do Litomyšle.“ vysvětlil Kašpar.

Jak vlastně koutek funguje? „Lidé do takových center donášejí oblečení, nábytek, knihy, hračky a další funkční předměty, které už nepotřebují. Personál centra zkontroluje, zda jsou předměty v dobrém stavu a vhodné pro další použití a nabídne je k dalšímu využití. Taková centra tak mohou pomoci potřebným a zároveň pomáhají snižovat produkci odpadu.“ doplnil místostarosta.

Muzejní sad, aneb nové ovocné stromy na Křížovém vrchu v Moravské Třebové
FOTO: Muzejní sad, aneb nové ovocné stromy na Křížovém vrchu v Moravské Třebové

Re-use koutek v Litomyšli najdete v prostorách sběrného dvora. Je otevřen vždy v otevírací době dvora.

Na místě je také informační tabule pro veřejnost, kde je uvedeno, co vše sem patří: kuchyňské nádobí, ruční nářadí, sportovní potřeby, hračky, knihy, CD, gramodesky, umělecké předměty, dekorace do domácnosti, hudební nástroje, hodiny a budíky, kočárky a autosedačky, kola, kufry a tašky, nečalouněný nábytek: stoly, židle, stolky, regály, skříňky.

Naopak je problematické a spíše sem nepatří: domácí elektronika, elektrozařízení, matrace a peřiny, oblečení a obuv, stavební materiály, zvířecí hračky a pelechy.

Věci zde mohou obyvatelé jednoduše odložit a někdo jiný, komu by se ještě hodili, si je zde může zdarma vyzvednout.

„Doufáme, že bude nový Re-use koutek využíván a pomůže nám tak ještě snížit množství produkovaného odpadu v Litomyšli.“ doplnil místostarosta Kašpar.

Rozšíření sběrného dvora v Litomyšli bylo jedním z největších projektů roku 2021 ve městě. Projekt stál tehdy 19 milionů korun. O rekonstrukci jsme psali v článku zde.

To, že je také třídení pro město důležité, potvrzuje nedávné video, kde jsou v čele Litomyšle děti. Video naleznete na této adrese.