Když před dvaceti lety Česko vstupovalo do Evropské unie, nikdo možná netušil, jaké dotační možnosti se tím otevírají. Na evropské peníze dosáhl kraj, města i vesnice. „Věděli jsme, že to pro rozvoj kraje bude jedinečná možnost napravit dlouho zanedbávanou infrastrukturu a také další odvětví,“ uvedl tehdejší hejtman Roman Línek, který dnes působí jako vedoucí české delegace v Evropském výboru regionů.

KATASTROFÁLNÍ stav okrsek na Chrudimsku i jinde v kraji. Podobně rozbitá je většina silnic v okolí Miřetic, konkrétně tento snímek je ze sousedního Smrčku.
Pardubický kraj si polepší v podílu na vybraných daních. Má to ale jedno ale

Evropské peníze využil nejen samotný Pardubický kraj na své projekty, ale i města a obce. Pardubický kraj využil dotaci 500 milionů korun na stavbu urgentního příjmu v Pardubické nemocnici.

Litomyšl díky 400 milionům opravila kompletně zámecké návrší, Svitavy získaly dotaci na přestavbu bývalé textilní továrny na multifunkční centrum Fabrika. Chrudim za evropské peníze zvládla sanaci staré ekologické zátěže v podniku Transporta. Ústí nad Orlicí za 470 milionů korun opravilo čistírnu odpadních vod a doplnilo kanalizaci. Pardubice využily evropskou dotaci na rekonstrukci a přestavbu Automatických mlýnů na kulturní centrum.

Urgentní příjem – Pardubická nemocnice

Rychlejší ošetření a nové operační sály. Pardubická nemocnice proměnila zdravotní péči. V areálu Pardubické nemocnice se na konci letošního února otevřel nový supermoderní pavilon. Centrální urgentní příjem za 2,4 miliardy korun má 11 operačních sálů, 250 lůžek, operačního robota, ARO, chirurgickou kliniku, ortopedii i neurochirurgii a na střeše heliport.

Osm nových pater, dvě křídla, speciální zdravotnická zařízení a moderní technologie, heliport pro vrtulníky i bistro nebo více zeleně. Historicky největší a nejdražší stavba Pardubického kraje má především zlepšit zdravotní péči v celém regionu.

V areálu pardubické nemocnice se otevřel nový supermoderní pavilon. Centrální urgentní příjem za 2,4 miliardy korun má 11 operačních sálů, 250 lůžek, operačního robota, ARO, chirurgickou kliniku, ortopedii i neurochirurgii
Nový pavilon Pardubické nemocnice je otevřen, nahlédněte dovnitř

„Rozhodli jsme se jít cestou modernizace současné nemocnice a dnes můžeme být vzorem pro ostatní kraje, zejména pro ty, které nemají fakultní nemocnici. Tato investice v oblasti zdravotnictví je v České republice výjimečná. V této chvíli je to největší dokončená stavba ve zdravotnictví,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický s tím, že část 2,4 miliardy korun je téměř nepředstavitelná, ale nebylo to na úkor dalších investic v kraji.

Kraj na stavbu využil evropskou dotaci okolo půl miliardy korun. Stavbaři tu pracovali od května 2021. „Po stavební stránce byl nový pavilon zatím tou nejsložitější stavbou v historii Pardubického kraje. Bourání, přepojování sítí, stěhování několika oborů, omezený dopravní provoz, všem, kteří se na projektu podíleli, patří obrovský respekt,“ doplnil náměstek hejtmana pro investice Roman Línek. Hejtmanství muselo v průběhu stavby reagovat i na covidovou pandemii, skokový růst cen nebo energetickou krizi.

Zdroj: Deník/Nikola Čížková

Zámecké návrší Litomyšl

Téměř 400 milionů korun získala Litomyšl na obnovu areálu kolem zámku, který je památkou UNESCO. Z místa se stalo tepající srdce východočeské metropole umění. Více než 326 milionů korun z fondů Evropské unie spolu s příspěvkem státu vytvořilo v období let 2007 až 2013 kulturní, konferenční a univerzitní areál hodný 21. století.

Renesanční zámek v Litomyšli je obklopen podobně cenným souborem barokních budov ze 17. a 18. století, a to včetně místního pivovaru, kde se narodil hudební skladatel Bedřich Smetana.

Prostředí litomyšlského zámku podtrhlo krásu vozidel. Modré aerovky i černého  Rolls Royce.
Zámecké návrší během slavnostního otevření zkrášlila historická auta

Festival Smetanova Litomyšl je spolu s Pražským jarem nejvýznamnější událostí svého druhu v České republice. Litomyšl je nejen významným centrem turistiky, ale i střediskem kultury a vzdělanosti pro široké okolí. Sídlí tu Fakulta restaurování Univerzity Pardubice.

To všechno byly důvody, proč právě do tohoto desetitisícového města putovala v letech 2007 – 2013 téměř čtyřsetmilionová investice z fondů Evropské unie a státního rozpočtu na revitalizaci zámeckého návrší. „V době, kdy jsem byl starostou a kdy tento projekt probíhal, mělo město na investice jen 25 milionů,“ uvedl tehdejší starosta Michal Kortyš.

Organizátoři festivalu Smetanova Litomyšl dostali cenu za zásluhy o Pardubický kraj
Organizátoři Smetanovy Litomyšle dostali cenu za zásluhy o Pardubický kraj

V původních úvahách mělo dojít s revitalizací souboru budov, parku a komunikací v okolí zámku i na rekonstrukci samotného zámku. Složitá jednání se státem o převodu zámku na město nakonec spojení obou revitalizací do jednoho projektu zabránila. Budovy kolem zámku jsou tak díky projektu z fondů Evropské unie už roky opravené a slouží jako zázemí festivalu, návštěvníkům i životu města. Rekonstrukce zámku začala přitom teprve vloni.

Kočárovna nabízí kavárnu, Dětský pavilon má hojně navštěvovanou expozici o historii města zaměřenou především na děti a školáky. Architektonickým skvostem je dnes dříve zanedbaný barokní chrám Nalezení sv. Kříže, kam se podařilo citlivě zabudovat prvky nejmodernější architektury. Vedle duchovního rozměru se v chrámu pořádají i výstavy a koncerty a je tu stálá multimediální expozice Andělé na návrší, která byla také součástí projektu revitalizace.

66. ročník festivalu Smetanova Litomyšl bude nejrozsáhlejší ve své historii.
Fičák na Smetance. Tisíce vstupenek zmizely během dvou hodin

V neposlední řadě je důležitým výsledkem projektu pro účely zmíněné restaurátorské fakulty Univerzity Pardubice zrekonstruovaná bývalá piaristická kolej s citlivě dostavěnou knihovnou.

Zdroj: Smetanova Litomyšl

Ústí nad Orlicí – čistírna odpadních vod

Miliony z Evropské unie pomohly také Ústí nad Orlicí, kde se pustili do náročného projektu výstavby čistírny odpadních vod a kanalizace. Čistírna odpadních vod se nachází v Dolních Libchavách. Zajišťuje čištění odpadních vod pro Ústí nad Orlicí, Dlouhou Třebovou a Libchavy.

Čistírna odpadních vod v Ústí nad Orlicí.
Slavnostně zakončili projekt rekonstrukce kanalizace a čistírny odpadních vod

V roce 2015 byl dokončen historicky největší projekt Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV a je podle finančního objemu druhým největším projektem v Pardubickém kraji podpořeným z prostředků Evropské unie v rámci Operačního programu Životního prostředí. Náklady činily zhruba 687 milionů korun, přičemž městská společnost TEPVOS obdržela na projekt dotaci dosahující 495 milionů korun.

Cílem projektu bylo vytvořit předpoklad pro připojení dalších 2900 obyvatel na kanalizační síť zakončenou čistírnou odpadních vod, tzn. vybudovat 26,527 kilometru nových kanalizačních sítí s 25 čerpacími stanicemi, zrekonstruovat 5,85 kilometru stávajících kanalizačních sítí a intenzifikovat čističku odpadních vod v Ústí nad Orlicí, aby se snížilo množství vypouštěného znečištění.