Od prosincové změny jízdních řádů došlo k posílení autobusových spojů mezi Jevíčkem a Rájcem-Jestřebím. Odtud mohou lidé pokračovat vlakem do Brna, kam míří často studenti nejen z Malé Hané za vzděláváním. Nově tak odpadla i nutnost jednoho přestupu v Boskovicích.

Pardubický kraj dostal v létě podnět od starostů z Moravskotřebovska a Jevíčska, kteří požadovali vyšší počet ranních a odpoledních spojů. Ty mají pomoci při cestování na střední a vysoké školy. Posílení autobusových linek vítají i senioři, kteří do Brna cestují k lékaři nebo za rodinou. V minulosti přitom jezdil z Jevíčka do Rájce-Jestřebí jeden autobus v 7 hodin ráno. To se však od 10. prosince změnilo.

„Řešili jsme to s ohledem na rychlost cestování, náklady i smysluplné obsazení. Jako nejlogičtější variantu jsme nakonec vybrali posílení ranních spojů podle požadavku starostů. Z Jevíčka teď navíc k tomu jednomu stávajícímu jezdí autobusy i v 5, 6, a 8 hodin každý pracovní den. Studenti se tak v klidu dostanou do škol v Brně. Z Rájce-Jestřebí odpoledne odjíždějí spoje v 15, 16 a 18 hodin, a to opět na žádost obcí. Zlepšíme tím návaznost a po dobu jednoho roku budeme pečlivě monitorovat obsazenost linek,“ vysvětlil náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš.

Z Rájce-Jestřebí jezdí ve špičkách až čtyři vlaky za hodinu směrem do Brna. Kombinovaná forma dopravy je podle dopravních technologů lepší variantou, protože autobusový spoj z Jevíčka do Brna by kvůli snahám o ekonomičnost musel obsluhovat více zastávek. Cesta by tak trvala stejněnebo déle jako s přesednutím na vlak v Rájci-Jestřebí.

„Původně jsme zvažovali pouze spoje v 5 a 6 hodin, nicméně nás jevíčská radnice požádala o zajištění odjezdu i v 8 hodin. Prozatím veškeré náklady hradí Pardubický kraj, jedná se o zhruba 750 tisíc korun ročně," doplnil Kortyš. Sousední Jihomoravský kraj vyšel tomu Pardubickému vstříc a prodloužil linky do Jevíčka.

Jevíčská radnice zavedení zkušebního provozu kvituje a chce být i do budoucna aktivní při přípravě jízdních řádů. „Za město Jevíčko hodnotíme spolupráci na jedničku a budeme rádi, když se budeme moci zapojovat do tvorby jízdních řádů zejména v našem regionu i nadále, a to hlavně v oblasti mezikrajské obslužnosti. V současnosti připravujeme společně s okolními starosty připomínky a návrhy na lepší autobusové spojení také směrem na Olomouc,“ sdělil jevíčský starosta Dušan Pávek.