Pár podpisů a stavba dálnice D35 zase dostane zelenou. Na spadnutí je dohoda ŘSD s ochránci přírody ze Šumperku, kteří se odvolali proti dvěma úsekům dálnice D35 na Svitavsku.

„Proběhlo osobní jednání s ochránci přírody, konzultace nad všemi body, které měli na srdci. Našli jsme způsoby řešení a zároveň padla dohoda, že bude napsané memorandum, které společně podepíšeme. Pokud memorandum parafují obě strany, tak ochránci přírody stáhnou rozklad vůči stavbě,“ sdělil mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.

D35 Opatovec – Staré Město - vizualizace
Bude další memorandum pro D35 na Svitavsku. Ochránci ze Šumperku jednali s ŘSD

Na memorandu je nyní podpis generálního šéfa ŘSD Radka Mátla. „V tuhle chvíli je memorandum na cestě k druhé straně. Za ŘSD se dá říci, že nevíme o žádném bodě, ve kterém bychom se ještě nějak dramaticky rozcházeli. Naším cílem je uvolnění stavby dálnice,“ doplnil Rýdl.

Ochránci přírody ze Šumperku se k případnému podpisu vyjádřili pozitivně. „Ano, do textu memoranda jsme nic nedoplňovali. Text dohody k úseku u Litomyšle je odsouhlasený, obce vyjádřily souhlasy s umístěním náhradní výsadby na konkrétní parcely. K druhému úseku ze strany ŘSD není dohoda navrhována. Nyní je memorandum na podpisu u ŘSD a my bychom ho měli následně podepsat,“ řekl Slavomír Bušina, předseda Českého svazu ochránců přírody Šumperk.

Šéf šumperských ochránců přírody Slavomír Bušina vysvětluje, proč podali odvolání proti stavebnímu povolení na dva úseky D35.
Dálnice D35 nám nevadí. Napravte chyby, vzkázal aktivista Bušina úředníkům

Podpis memoranda je podle Rýdla otázka několika dní a příprava stavby dálnice D35 pak bude moci pokračovat.

Námitky ochránců přírody se týkaly konkrétně úseků Litomyšl - Janov a Opatovec - Staré Město. V rozkladu upozornili mimo jiné na problematické kácení dřevin, formálně nejasnou výsadbu náhradní zeleně nebo fungování ekologického dozoru. Memorandum má přinést doplnění a vysvětlení těchto záležitostí do dokumentace stavebního povolení.

Dálniční obchvat Litomyšle
Výstavba dálnic po česku: D35 ekoaktivisté shodili na poslední chvíli. A mlčí

„Pro nás je zásadní náhradní výsadba. Navíc u Opatovce se objevují katastrální území, kde se povolilo kácení kvůli stavbě dálnice, ale přitom pozemky ani nejsou v trase dálnice. To by měl úřad podle nás nějak dovysvětlit,“ zmínil Bušina před časem hlavní nesrovnalosti.

Zdržení stavby D35 u Litomyšle a Svitav by ohrozilo dopravu v celém kraji. „Z jednání jasně vyplynulo, že ČSOP Šumperk má konstruktivní připomínky a ŘSD je hodlá akceptovat. Nejde tedy o házení klacků pod nohy, ale o námitky, které dávají smysl. Jen se musí vše řádně zprocesovat, aby se mohlo pokračovat v přípravě stavby D35,“ podotkl náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš.