„Chceme, aby černou dostavbu zboural,“ řekl Otakar Klepárník, který s manželkou bydlí v domku přímo naproti mlýnu. Z oken se dívají přímo na dvacet metrů vysoké „monstrum“. Na hluk a všudypřítomný prach si stěžuje i další soused Pavel Filipi. „Rámus je slyšet každý den. Sice vloni přistavěli přístřešek, ale auta stejně stojí částečně venku. Prachu ubylo, ale hluk je beze změny. Při vykládce obilí je to špatné. Auto přijede dvakrát, třikrát denně,“ popsal Pavel Filipi. Každý den podle sousedů auta navezou do mlýna tuny obilí.

„Existuje návrh, jak to má jednou vypadat, ale toho my se nedožijeme. Řešíme tyhle problémy už jedenáct let. Nejsme ani účastníci řízení, nikdo nám nic neřekl, přitom jsme přímí sousedé. Máme doma čističku vzduchu. Manželka se léčí na plicním,“ uvedl Jan Filipi. Dům se zahradou si tady pořídil v době, kdy mlýn nefungoval.

Majitel mlýna Petr Hrubý v současné době žádá o dodatečné stavební povolení. Jednání se však táhnou už roky. „Vůbec s námi nemluví,“ podotkl Klepárník. Podnikatel se odmítá k záležitosti vyjádřit. Místo něho komunikuje advokát z Brna.

„V tuto chvíli stále probíhá stavební řízení o povolení stavby. Stavebník splnil veškeré zákonné podmínky a má všechna potřebná závazná stanoviska dotčených orgánů, tudíž očekáváme vydání stavebního povolení. Stavebník reflektuje veškeré námitky vlastníků sousedních staveb,“ sdělil advokát Michal Hon. Úpravy dovolí umístit do mlýna technologii, která omezí prašnost a hluk. „Bez stavebních úprav a modernizace by mlýn nemohl do budoucna fungovat. Dnes se stále více ukazuje, že je ve společenském zájmu, aby zde byla zachována strategická výroba základních potravin. Mlýn má význam pro celý region,“ podotkl Hon.

Více o Mlýnu Hruby naleznete na webových stránkách.

To však nemění nic na tom, že majitel mlýna se pustil do nástavby objektu bez stavebního povolení. „Lidé si měli pohlídat změny v územním plánu v roce 2012, kdy se tam objevila plánovaná výška budovy. Pan Hrubý počítal, že mlýn bude muset rekonstruovat, aby odpovídal moderním standardům, proto udal výšku, ale nikdo k tomu tehdy neměl námitky. Proto se mu to v územním plánu schválilo. Měl požádané o stavební povolení, ale stavbu dokončil dříve, než jsme stavbu povolili. V tom udělal chybu,“ přiznal vedoucí stavebního úřadu v Poličce Václav Kašpar.

Lidé v Poličce poukazují na černou stavbu u mlýna Petra Hrubého.
Happening u Monstra. Lidé v Poličce žádají zbourání černé stavby mlýna

Musel řízení zastavit a zahájit řízení o odstranění stavby. „Pak ale pan Hrubý doložil dokumentaci pro dodatečné povolení stavby, zahájil jsem nové řízení, které probíhá už od roku 2018,“ vysvětlil Kašpar. Bourat se černá stavba nebude, podle všeho majitel mlýna skutečně získá dodatečné stavební povolení. Trvat to však bude zřejmě další měsíce. „V úterý se to zablokovalo, protože jedna z účastnic řízení vznesla námitku o podjatosti. Bude tedy rozhodovat tajemník, jestli budu v práci dál pokračovat, nebo se řízení předá jinému stavebnímu úřadu. Nemám osobní zájem, aby se stavba povolovala. Musím být nestranný,“ ujistil Kašpar.

Někteří sousedé však už nechtějí dál snášet útrapy a chystají se odstěhovat. „Přestěhujeme se do domku po mamince mojí ženy. A formálně změníme bydliště do Korouhve, kde máme nemovitost. Dům, kde teď bydlíme, chceme pronajímat. Jenže současný stav nám významně snižuje možnost pronájmu,“ řekl Klepárník. Boj o odstranění černé stavby ale nevzdává. „Podáme žalobu proti změně územního plánu a podáme neprodleně podnět pro podjatost. My se s černou stavbou v této podobě nesmíříme. Budeme bojovat, aby se mlýn vrátil do původního stavu,“ uzavřel Klepárník.

Mlýn Hrubý v Poličce byl postaven ve 30. letech 20. století jako vodní mlýn napojený na Bílý a Modřecký potok a nedaleký rybníček zvaný Mlejňáček. Firma vznikla v roce 1927 a jejími zakladateli byli Miloslav Hrubý a jeho tchán František Kopecký. Ve 40. letech byl mlýn upraven, rozšířen a přistavěna obytná část. Mlýn byl v provozu až do 60. let, avšak již pouze na elektrický pohon. Po odstavení nebyl mlýn rozebrán jako mnoho jiných, ale byl zakonzervován a dále veden jako rezerva, díky čemuž mohl být později znovu zprovozněn.

Po roce 1989, kdy byl vrácen původním majitelům, se mlýn vrátil do provozu. Postupně ho majitel modernizoval a doplňoval novými stroji. Poháněný je dnes elektricky. Později byl mlýn doplněný o dva velké venkovní zásobníky, z nichž jeden byl po několika letech nahrazen ještě větším. V roce 2014 začala úprava mlýna spočívající v přístavbě samotné mlýnské budovy. Před pěti lety byla dokončena kontroverzní přístavba, jež je podle majitele nutná k dalšímu fungování mlýna, který nabízí několik druhů mouky a otruby.