V celém kraji je podél státovek stále ještě asi 30 billboardů, které jejich majitelé odmítají odstranit. Dohadují se se silničními úřady, vyhrožují žalobami a brání se platnými stavebními povoleními.

Nejčastěji na poutače řidiči narazí na okrajích velkých měst, především na výpadovkách z Pardubic – například na Přelouč či Hradec Králové. „Na území celého Pardubického kraje zbývá asi dvacet procent sporných billboardů v ochranném pásmu silnic prvních tříd, u kterých se s majiteli stále nedokážeme dohodnout na jejich odstranění,“ uvedl Roman Kyncl z odboru dopravy a silničního hospodářství krajského úřadu.

Sporné případy

V součtu jde asi o 30 billboardů. Jsou to vesměs ty, které leží v zastavěných částech měst. V těchto případech se totiž majitelé ohánějí právoplatným stavebním povolením. Úředníci naproti tomu oponují ochranným pásmem silnic, do kterého nově spadají i tyto úseky v intravilánech měst. Co se týče billboardů mimo zastavěná území, tam není sporu.

„Vyřešení sporných případů se ale skutečně táhne. Kvůli ustavičným odvoláním to není na měsíce, ale spíše na roky,“ dodal Kyncl.

Majitelé poutačů dostali lhůtu do konce srpna 2017, aby je odstranili. Billboardy, které doposud nezmizely, nadále vydělávají svým majitelům peníze.

„Některým vlastníkům už byly za neodstranění billboardů uděleny i pokuty, ale ti se vytrvale odvolávají,“ dodal Mojmír Myšák z krajského odboru dopravy. Maximální výše pokuty za neodstraněný billboard je 300 tisíc korun.

Další oblíbenou taktikou vlastníků billboardů je napadení rozhodnutí kvůli podjatosti úředníků.

Často jsou ale problémy se samotným dohledáním majitelů reklamních nosičů, aby bylo možno výzvu k odstranění billboardu vůbec doručit. Podle úředníků je u některých firem složité zjistit jejich zástupce a sídlo.

Poslance vedly k rozhodnutí mimo jiné názory odborníků. „Billboardy řidiče ruší. Soustředí se víc na ně a nevěnují se řízení,“ konstatoval v minulosti psycholog Centra dopravního výzkumu Pavel Řezáč.

Podle některých řidičů je větší problém s bezpečností, billboard je pevná překážka. „Když si ho chci přečíst, podívám se na něj. Jinak mne příliš neruší. Horší je otázka bezpečnosti,“ poznamenal řidič Jiří Blažek.

Kolem dálnic mnohé billboardy odmontovalo Ředitelství silnic a dálnic. Šlo o více než stovku poutačů. Náklady na tyto práce bude stát vymáhat po majitelích nosičů.