Lichtenberg, který je kandidátem na chrudimského starostu a lídr Chrudimáků, tvrdí, že povinnost vyvěšování vlajky je pouze při volbách do Evropského parlamentu a ještě jen na budově, kde se nachází volební místnost. "Navrhl jsem usnesení z roku 2015, které její vyvěšování na radnici schvaluje. Bohužel, pro tento návrh jsme hlasovali pouze dva a nebyl tedy schválen. Tak snad, třeba příště, bude složení koalice na radnici odvážnější a k tomuto logickému kroku příznivější. Ale to si musíme počkat, jak dopadnou podzimní komunální volby," dodal Lichtenberg.

Jeho slova zvedla ze židle místostarostu Aleše Nunváře, který je taktéž kandidátem na funkci starosty města, a to za Českou pirátskou stranu. "Jsem rád, že to neprošlo. Žádáme a využíváme evropské peníze a pak se tohle objeví těsně před volbami? Návrh mi připadá absurdní až pokrytecký," zareagoval Nunvář. Lichtenberg to však odmítl s tím, že s dotacemi vlajka EU nemá nic společného.

Tato krátká slovní přestřelka, při níž zazněl i výraz o předvolební polívčičce, se odehrála na úterní tiskové konferenci. Pak se slova chopil starosta města František Pilný, který bude v komunálních volbách obhajovat svůj post za ANO 2011. "Pokud by tohle byl největší problém Chrudimi, jsem spokojený starosta," pronesl podle rčení "když se dva perou, třetí se směje".

Potkani se v Chrudimi prohánějí sídlištěm. Lidé si zoufají, psi ztratili volnost.
Potkani se v Chrudimi prohánějí sídlištěm. Lidé si zoufají, psi ztratili volnost

Místostarosta Nunvář se ještě pozastavil nad tím, že ukrajinská vlajka, která byla z budovy úřadu na chrudimském náměstí odstraněna, by mohla najít důstojné místo na právě rekonstruované staré radnici. Ale tento úmysl zřejmě podporu nenajde, protože, jak při úterním setkání zaznělo, vlajky jsou jen gesta. Všichni tři kandidáti na prvního muže chrudimské radnice se ale shodli na tom, že projednávání návrhu o odstranění unijního praporu se neslo v souladu s demokratickými principy. Zdůraznili i to, že město poskytuje velkou pomoc ukrajinským uprchlíkům v podobě ubytování i zajištěné školní docházky dětí.

Metodické doporučení k činnosti územních samosprávných celků od ministerstva vnitra, které se volbám do Evropského parlamentu věnuje, skutečně hovoří o tom, že vlajka EU nemusí vlát na městském úřadu stále. "Povinnost vyvěsit vlajku Evropské unie, a to spolu se státní vlajkou, je pouze v případě konání voleb do Evropského parlamentu na budově, ve které se nachází volební místnost (§ 33 odst. 1 zákona o volbách do Evropského parlamentu)," stojí v dokumentu, jehož autorem je Tomáš Tříska.

Od svého založení v roce 1949 si Rada Evropy byla vědoma potřeby propůjčit Evropě symbol, s nímž by se její obyvatelé mohli ztotožnit. Dne 25. října 1955 Parlamentní shromáždění jednomyslně schválilo znak kruhu zlatých hvězd na modrém pozadí. 9. prosince 1955 Výbor ministrů Rady Evropy přijal hvězdnatou vlajku, jež pak byla 13. prosince oficiálně představena v Paříži. V roce 1983 pak Evropský parlament vlajku navrženou Radou Evropy a schválil a doporučil, aby se stala znakem Evropských společenství. Evropská rada dala svůj souhlas v červnu 1985. Instituce Evropské unie začaly vlajku používat v roce 1986. Evropská vlajka se od té doby stala synonymem pro společný politický projekt, sjednocující všechny Evropany a přesahující jejich odlišnost. (Zdroj: Rada Evropy)

V sousedních Pardubicích se nad sundáním vlajek z budovy úřadu nezabývají. "Na pardubické radnici visí stabilně vlajka EU na čestném místě (vlevo z čelního pohledu) spolu s vlajkou ČR, vpravo pak vlajka Pardubického kraje a města. Ukrajinská vlajka je vyvěšena níže vlevo. Ta byla na budovu historické radnice vyvěšena na základě usnesení rady města jako symbol podpory Ukrajiny při ruské agresi, která stále trvá," uvedla Nataša Hradní z tiskového úseku kanceláře pardubického primátora.

Sportovní park Pardubice 2022
Suchou nohou přes Labe? Všem závodníkům to nevyšlo, o to víc se bavili diváci

Na hlavní budově krajského úřadu v Pardubicích vlaje prapor EU trvale, ukrajinská ale už nikoliv. "Samozřejmě standardně visí vlajky České republiky a Pardubického kraje. Také každoročně vyvěšujeme vlajku Tibetu a v případě úmrtí zaměstnance úřadu, byť bývalého, vyjádříme smutek černým praporem," přiblížil mluvčí krajského úřadu Dominik Barták.

A v Litomyšli? "Počkejte, podívám se z okna," poprosila zaměstnankyně tamního městského úřadu a jedním dechem upřesnila: "Visí tu vlajka Evropské unie, České republiky a Ukrajiny."

Při společném vyvěšení jedné státní vlajky České republiky a jedné vlajky Evropské unie je česká vlajka na čestném místě, tj. vlevo při pohledu na budovu, před kterou jsou vlajky vyvěšeny. Vlajka Evropské unie zaujímá místo vpravo od české státní vlajky, protože jí není nadřazena. (Zdroj: Petr Exner, Pavel Fojtík, Zbyšek Svoboda: Vlajky, prapory a jejich používání)