Po loňském kácení stromů v sousedství nádraží zahájení stavby naplno pocítí obyvatelé Ústí nad Orlicí (ale i všichni ostatní, kteří městem projíždějí) 15. března, kdy odstartuje devítiměsíční úplná uzavírka prostoru Mendrik. Ctitelé historické nádražní budovy vyhráli, „Stara dáma" nezmizí s položením nových kolejí. Je tu však jedno velké ALE. Rozhodnutí, kdo objekt opraví a jaké bude jeho další využití, dosud nepadlo.

Investorem stavby je SŽDC, celkové náklady jsou vypočítány na více než 872 milionů korun. Hotovo má být v březnu roku 2015. Během té doby se ústecké nádraží kompletně promění. Podle mluvčího SŽDC Jakuba Ptačinského je jedním z účelů stavby upravit stanici tak, aby zde mohla být dosažena co nejvyšší traťová rychlost. „V dnešní době stanice tvoří lokální místo s výrazným omezením rychlosti, a to na 70 kilometrů za hodinu. Navazující traťové úseky již byly modernizovány na rychlost 160 kilometrů za hodinu, nebo tomu tak bude," uvedl.

Dalšími z cílů stavby jsou podle SŽDC modernizace sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, trakčního vedení a napájení. „Stanice bude plně peronizována s mimoúrovňovými přístupy, a to i pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Trať bude vybavena protihlukovými stěnami," uvedl mluvčí.

Na nádraží bude zrušen železniční přejezd na místní komunikaci do Kerhartic. Náhradou za něj bude podchod pro pěší a cyklisty, který umožní i křížení tratě s cyklotrasou Ústí nad Orlicí Choceň. Vybudován bude i nový přístup pro automobilovou dopravu. „Přeložka trati bude realizována jako soustava tří mostů přes Třebovku, silnici II/315 a soutok Třebovky s Tichou Orlicí. Koryto Třebovky bude upraveno a posunuto," dodal Jakub Ptačinský.

Rekonstrukce ústecké železniční stanice zahrnuje i vybudování nového vstupního objektu do podchodu pro cestující a nové budovy pro umístění technologií a řízení dopravy. Rekonstruována bude i část trati v úseku Lanšperk Ústí nad Orlicí.

Telegraficky:
Název stavby: Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí
Investor stavby: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Generální projektant: SUDOP Praha a. s.
Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
Začátek a konec stavby: Km 255,411 km 257,828
Rychlost: 160 km/h pro klasické soupravy s lokálním omezením
Trakční vedení: Montáž 16,3 km, demontáž 15,2 km
Úspora pracovních sil: 16 pracovníků
Termín zahájení: Říjen 2012
Termín dokončení: Březen 2015
Celkové náklady stavby: 872 078 692 Kč

Řidiči pozor, 15. 3. se uzavře uzel Mendrik!

Rekonstrukce železniční stanice Ústí nad Orlicí přinese i objížďky a další omezení dopravy. Jaké, informoval veřejnost odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend při městském úřadu:

Dne 15. března začne uzavírka silnice II/315 (uzel Mendrik), která potrvá až do 15. prosince 2013.

Při uzavírce silnice II/315 (uzel Mendrik) bude objížďka vedena po silnici I/14 (ul. Královehradecká), Libchavy, České Libchavy, sil. II/312 Orlické Podhůří-Rozsocha, Mostek, sil. II/317 Choceň, sil. II/315 Zářecká Lhota, Svatý Jiří, Oucmanice, Jehnědí, Hrádek, Ústí nad Orlicí.

Autobusová doprava a místní doprava z Kerhartic a Hrádku bude vedena přes úrovňový železniční přejezd, obslužnost žst. Ústí nad Orlicí bude odkloněna.

Přístup pro pěší z centra i do centra města z lokality Mendrik bude umožněn pod železničním mostem na sil. II/315, po cyklostezce J.K.Tyla a lávkou přes řeku do ul. Pod Horou.

Uzavírka místní komunikace ul. Karpatská v Ústí nad Orlicí-Kerhartice bude probíhat v termínech:

I. část od 12. 9. 2013 do 8. 11. 2013

II. část od 1. 4. 2014 do 7. 6. 2014

Při uzavírce místní komunikace Karpatská (Kerhartice) bude objížďka vedena po sil. I/14 (ul. Královehradecká), Libchavy, sil. III/3121, sil. III/3122 Orlické Podhůří-Říčky, po účelové komunikaci (vojenská) do Kerhartic. Pěším a osobní dopravě bude zachován přístup pod rekonstruovaným železničním mostem na místní komunikaci ul. Karpatská. (tz)

Mapa uzávěrky

Výluky na trati mají začít v září

Výluky začnou od 15. 9. 2013, a to výlukami sudé kolejové skupiny ve stanici. „Část kolejí bude ale průjezdná, může však dojít, zvláště v dopravní špičce, ke zpoždění vlaků, jehož velikost nechci předjímat. Ukončení výluk bude 31. 12. 2013. To jsou údaje podle plánu výluk, podle postupu výstavby může dojít k drobným změnám," sdělil Orlickému deníku tiskový mluvčí SŽDC Jakub Ptačinský. Náhradní autobusová doprava je plánována v úseku Ústí nad Orlicí Brandýs nad Orlicí celkově na 18 dnů v listopadu. V době výluky bude v provozu jen jedna traťová kolej. 

„Je to naše malé vítězství"

Modernizaci železničního uzlu v Ústí považuje ústecký starosta Petr Hájek za investiční akci, která sice na čas výrazně omezí běžný život obyvatel města, nicméně svým rozsahem a finančním objemem je stavbou, kterou nemá ve městě za minulých dvacet let obdoby.

Petr Hájek

Petra Hájka jsme se zeptali:

Stavba dlouho vázla, co pro vás znamená, že se konečně viditelně začne koridor stavět? A už je jasné, co bude s historickou budovou nádraží, pro kterou se zatím nenašlo využití?

Je to naše malé vítězství. Ještě než jsem se stal starostou, považoval jsem za prioritu číslo jedna, aby stavba kolejí jak zjednodušeně říkám byla zahájena. Touto stavbou řešíme zároveň i dopravní situaci v místě a zkapacitňujeme parkovací plochy u vlakového nádraží. Zahájená akce se týká výhradně průjezdu železničním uzlem Ústí nad Orlicí, nikoliv historické budovy. Nyní nastal čas, aby město požadovalo po ministerstvech dopravy a kultury naplnění všech příslibů, které byly učiněny zejména v roce 2011. Mezitím však došlo k výměně na postu ministra dopravy. Nový ministr Zbyněk Stanjura se nyní podrobně seznamuje s našimi podklady, využil jsem kontaktů poslance Radima Jirouta. Nejasnou situaci kolem historické budovy je nutné vyřešit.

Mohlo by rozhodnutí, co se „starou dámou", padnout ještě v letošním roce?

Určitě, už není času nazbyt. Má-li se historická budova opravovat, optimální by bylo, aby se rekonstruovala souběžně se stavbou koridoru, jako vhodný vidíme rok 2014.

Je možné, že se nedohodne nic a nakonec bude stát uprostřed nových kolejí oprýskaná budova?

Po dvou a půl letech ve funkci starosty už jsem vystřízlivěl, možné je úplně všechno. Ale pak někdo nedodrží slovo. Otázkou je, jestli mu to bude vadit, protože někdo, kdo dané přísliby dal, už stejně ve funkcích není a příslib takzvaně dědí nástupci ve funkcích. Uvidíme. Město vyvine nové úsilí a bude požadovat řešení, protože by bylo ostudou města, kdyby uprostřed kolejiště zůstala neopravená historická budova. Nikdo, kdo městem projíždí nebo zde bude na nádraží vystupovat či nastupovat, nebude zjišťovat, komu vlastně objekt patří (budova je dosud v majetku Českých drah, poznámka redakce).

Kolem ústeckého nádraží byla spousta dohadů, jeden z nich se týkal i objektu, který měl přebrat funkce stávající výpravní budovy. V poplašných zprávách se mluvilo o tom, že na nádraží nebude nic, jen přístřešek. Podle přepracovaného projektu budova bude, nikoliv však výpravní, ale odbavovací.

V terminologii drah nebude stát v Ústí výpravní budova, protože zde nebude výpravčí, který odbavuje vlaky. Během stavby bude postaven nový objekt pro technologii a odbavovací budova s pokladnou, sociálním zařízením a čekárnou pro cestující.

Bude Ústí po modernizaci koridoru usilovat o to, aby ve městě zastavovaly i rychlíky vyšší kategorie?

Samozřejmě ano, jsou to spojené nádoby. Z Polska k nám přijíždějí mezinárodní rychlíky, které by bylo potřeba provázat s vlaky IC nebo EC směřujícími na Prahu nebo Olomouc. Prostřednictvím poslance Jirouta byla zahájena i tato jednání.