A právě na tom je založena jóga smíchu. Jejím velkým popularizátorem u nás je doktor Karel Nešpor. Do našich končin ji vnesla Lenka Prachařová, jež ve Vysokém Mýtě založila Klub smíchu.Lekce začíná nevinně – smíchocviky, které si nezadají s lekcí smíchu pro pohádkovou šíleně smutnou princeznu. Jen si vzpomeňte. Ha ha, he he, hi hi. Ovšem když dospělí lidé předvádějí, jak se směje had, či dokonce lev… kdo by se upřímně nezasmál.

Lenku Prachařovou před rokem v časopise upoutal článek lékaře Karla Nešpora. A to natolik, že se přihlásila do kurzu k učiteli Petru Fridrichovi. Nyní je sama lektorkou. Pod jejím vedením v Mýtě cvičí dospělí i děti. Novinkou je cvičení rodičů s dětmi. Lekce jógy smíchu se pro ně uskuteční zítra od 10 hodin v Mateřském centru Tykadlo.

Dětský smích je bohužel omezován

Ale potřebují děti trénovat smích? Není snad běžnou součástí jejich života? „Smích je součástí dětského života, ale je bohužel dost omezován. Až zakazován. Pro děti v současné společnosti není dost volné hry. Podle mě je na ně vyvíjen tlak a dochází u nich také ke vzniku stresu. Jsou na to obzvlášť citlivé," domnívá se Lenka Prachařová a vysvětluje, v čem vidí přínos jógy smíchu pro rodiče a děti: „Cítím to jako prevenci proti stresu a návyk používat smích při běžných ´stresujících´ věcech."

Pozitivní účinky jógy smíchu jsou podle jejích učitelů velmi široké: srdečný skupinový smích má hluboké krátkodobé i dlouhodobé účinky na naši mysl a tělo. Podle Lenky Prachařové má jóga smíchu účinky protistresové, odstraňuje negativní účinky stresu snížením hladiny hormonů, které se na stres váží, naopak vyplavuje hormony z dobrých pocitů, endorfiny. „Endorfiny vyvolávají pozitivní stav mysli, optimismus, sebedůvěru, sebeocenění," dodává Lenka Prachařová. Prospívá imunitnímu systému, smích zvyšuje hladinu imunoglobulinu A a imunoglobulinu C, což je doloženo výzkumy. „Smích je kombinací hlubokého nadechování a úplného vydechování, což je výtečná ventilace, báječný odpočinek a hluboké uvolnění," přidává další pozitivum lektorka. Smích také „masíruje" trávicí a lymfatický systém a přináší psychologické uvolnění, dokáže uvolnit zablokované emoce uchovávané v těle. „Potlačované nebo zablokované emoce mohou způsobit fyzické, duševní a emocionální problémy trvalejšího rázu," varuje před nimi Lenka Prachařová.

Smysl pro humor nepotřebujete

Jedinečným prvkem jógy smíchu je, že ke smíchu nepotřebujete smysl pro humor. „Jsem skleslý. Nedokážu se smát. Nemám na smích náladu." To vše jogínka slýchá. A co odpovídá? „Na tom nezáleží. Stačí, když dáte k dispozici svoje tělo a sami sobě dovolíte se smát, my vás rozesmějeme. Z toho plyne: člověk musí chtít a zábrany povolí."

Kdo by se tedy chtěl oddat smíchu, může každou lichou středu od 18.30 hodin v Klubu smíchu v Pražské ulici v Mýtě. A na co se připravit? „Hodina smíchu začíná rozcvičením, pak následují smíchocviky, které nás rozesmějí. A když už nemůžeme, tak si dáme odpočinek a meditaci. Ty smíchocviky jsou z běžného života na slabiky ho ho, ha ha, které nejvíc působí na bránici. Těžko se popisují slovy, proto jeden za všechny. Lví smích: lev má roztažené tlapy – prsty na rukách – vedle hlavy, oči doširoka otevřené, vyplazuje jazyk a směje se," nechala do jógy smíchu nahlédnout Lenka Prachařová.