Ti si budou totiž muset dávat větší pozor při jízdě po kruhových objezdech, protože už automaticky neplatí, že vjíždějící auto dává přednost v jízdě. Na některých místech může platit přednost zprava.
V Pardubickém kraji však žádnou takovou okružní křižovatku nenaleznete.

„Na silnicích I., II. a III. třídy jsou okružní křižovatky vždy opatřeny dopravními značkami Dej přednost v jízdě. Byla to podmínka Policie České republiky," uvedl mluvčí pardubického krajského úřadu Dominik Barták.

Podle dříve platné vyhlášky musela být před každým kruhovým objezdem značka Dej přednost v jízdě nebo Stůj, dej přednost v jízdě. To se ale změnilo.

„Pokud na příjezdových komunikacích do kruhového objezdu nejsou tyto značky osazeny, platí přednost zprava. Je tak zřejmé, že ono kdysi uznávané pravidlo, které přiznávalo přednost v jízdě vozidlům jedoucím na kruhovém objezdu, již neplatí. Jediné, co platí, jsou dopravní značky," píše se na webových stránkách Besipu.

Značka Kruhový objezd tedy nijak neupravuje přednost v jízdě a je jen příkazovou značkou, která ukazuje způsob, respektive směr jízdy křižovatkou.