Podle chrudimského starosty Františka Pilného je ale zřejmé, že uvedené číslo se ještě může v průběhu roku změnit. Záleží totiž třeba i na tom, kdy bude nutné osázet vzniklé holiny novými mladými stromky.

Lesní hospodáři jsou podle současných pravidel povinni jednat neprodleně. „Tato pravidla by se však mohla změnit. Dříve například rovněž platilo, že suché dříví musí být z lesa odtěženo do jednoho roku, zatímco teď je tato lhůta prodloužena na tři roky. Uvidíme, zda k něčemu podobnému nedojde i v rámci povinností spojených s novou výsadbou. Ono by samozřejmě ani nedávalo smysl hned vysazovat něco, co nakonec stejně uschne,“ konstatuje starosta. Ten však spatřuje jistou naději třeba i ve srážkách z uplynulých květnových dnů.

Společnost Městské lesy Chrudim hospodaří na 454 hektarech. Ještě vloni na jaře se zdejším hospodářům zdálo, že porosty zůstávají v dobré kondici. Po dalších měsících bez vláhy ale přišla pohroma.

Jak před časem uvedl jednatel společnosti Zdeněk Odvárka, suchem je teď vážně poškozena asi třetina převážně smrkových porostů u Rtenína a Pohledu. Ještě hůř jsou na tom lesy v blízkosti rozhledny Bára na Podhůře. Ty se totiž nacházejí v nižších nadmořských výškách, kde prší ještě méně. Na mnoha místech schnou i listnáče, takže v bídném stavu se celkově nachází už mnoho tisíc stromů.

Lesáci se snaží vodu v porostech zadržovat. Myslí na to i při rekonstrukcích lesních cest. „Strouhy podél nich nikdy nevedou přímo z lesa ven. Co chvíli jsou lemovány mostky. Pod nimi dešťová voda proteče a vsákne se do upravených ploch na druhé straně, aby bez užitku neodtekla,“ říká Zdeněk Odvárka.