Hlavním organizátorem je Společnost pro ranou péči, ke které se připojilo třicet regionálních poskytovatelů rané péče z celé ČR.

Letošní moto „Raná péče je spolupráce" předznamenává charakter kampaně i doprovodných akcí. Cílem organizátorů je přesvědčit veřejnost, že pomáhat rodinám s postiženými dětmi nemusejí jen specialisté, ale kdokoli, kdo neztratil zájem o dění ve svém okolí: rodina, přátelé, kolegové v práci, sousedé, úředníci, lidé na ulici.

„Podpora neznamená jen peněžní dar, důležitá je pozornost, porozumění, tolerance nebo nabídka pomocné ruky a trpělivého naslouchání," podotýkají organizátoři.

Raná péče je soustava služeb a programů poskytovaná právě těmto rodinám. Zásadní roli ve vývoji dítěte hrají první tři roky života. V této době má mozek sílu vyvinout náhradní mechanismy a zásadně tak zlepšit život s těžkým postižením, pokud se mu dostává podnětů a správné stimulace. Proto je s dítětem a rodiči třeba velmi pečlivě pracovat.

Program rané péče je terénní, ctí a respektuje vývoj dítěte v přirozeném prostředí vlastní rodiny. Pracovnice poskytovatelů rané péče dojíždějí za svými klienty a poskytují jim nezávislé a individuální poradenství a podporu dítěti s postižením, rodičům i sourozencům.

Láskyplná interakce dítěte s rodičem je zde zásadní. Díky službě rané péče mohou rodiče dětí s těžkým postižením vychovávat v domácím prostředí a vyhnout se tak ústavní péči.

Pro dítě s postižením je nejlepší, když v jeho zájmu spolupracují nejen odborníci (sociální služby, lékaři, učitelé, rehabilitační pracovnice, dopravci…), ale i rodina, sousedé, kamarádi či dobrovolníci. Jak se může přidat každý z nás – to je téma letošního, v pořadí již šestého ročníku kampaně „Týden rané péče."

Akce v posledním listopadovém týdnu by se dala popsat též jako týden otevřených dveří pro všechny, kdo mají zájem nahlídnout dovnitř.

Na webových stránkách www.ranapece.cz a internetu se chystá anketa a diskuse rodičů postižených dětí – co je tíží, trápí, jaké maličkosti by jim pomohly v každodenní práci? Na pracovištích rané péče v jednotlivých regionech proběhnou výstavy, koncerty, zážitkové programy, semináře pro studenty, dobrovolníky i širokou veřejnost.

Více informací naleznete na www.ranapece.cz nebo na facebooku „Společnost pro ranou péči".

(bn)