Primátorka Pardubic Štěpánka Fraňková (Sdružení pro Pardubice) chce navrhnout radě města, aby nechala policií prošetřit hospodaření městských obvodů (MO) I, V a VII. Externí audity u nich zjistily nedostatky v zadávání veřejných zakázek.
Ze včerejšího jednání Rady města Pardubic ovšem primátorka tuto zprávu stáhla, a tak se audity budou radní zabývat až v dubnu.
„Externí audity na městských obvodech I, V a VII v podstatě potvrzují to, co odhalily audity interní. Co považuji za zvláštní, je přístup obvodů k výsledkům kontroly. Zatímco starosta MO VII se k problému postavil čelem, tedy bezodkladně se seznámil s výsledky, informoval o nich zastupitele a snaží se věci napravit, zbývající dva starostové případ medializují, fakta interpretují po svém a snaží se zjištěné nedostatky bagatelizovat. To je špatně, jde přece o veřejné prostředky," uvedla pardubická primátorka.

Chyby v zadávání veřejných zakázek

Auditoři v obvodech kontrolovali hospodaření v letech 2009 až 2011. Interní audity zjistily chyby v zadávání veřejných zakázek.
Někde u kritérií výběrového řízení chyběly například informace o váze jednotlivých hodnotících podmínek, členové výběrové komise také škrtali a opravovali svá hodnocení, což není možné.
Například v pátém obvodu vyhrála zakázku na rekonstrukci komunikace K Blahobytu společnost Chládek a Tintěra za 1,046 milionu korun, třebaže to byla druhá nejdražší z pěti předložených nabídek. Vedle ceny a záruky za dílo v soutěži totiž existovalo ještě třetí kritérium nazvané reference městského obvodu. To je podle auditorů nejednoznačné, netransparentní a diskriminační.

Starostové dotčených obvodů, kteří byli shodou okolností zvolení stejně jako primátorka za Sdružení pro Pardubice, proti výsledkům protestovali a naznačovali, že kontrola byla účelová a měla za cíl dokázat, že obvody pracují špatně a je správné některé z nich zrušit.

„Audity nemají být prostředkem k dehonestaci městských obvodů, ale nástrojem k odstranění nedostatků, ke zkvalitnění práce úředníků. Proto budou audity na 'velké' radnici pokračovat i letos a pak se ve dvouletých cyklech opakovat. I na magistrátu auditoři zjistili chyby, byť ne tak závažné, jako na městských obvodech. V některých případech měly zjištěné nedostatky pracovně-právní důsledky," řekl tajemník pardubického magistrátu Michal Zitko.

Viníky nyní nelze jednoznačně určit

Podle Štěpánky Fraňkové nelze nyní jednoznačně určit ani viníky zjištěných pochybení, ani míru zavinění.
Policie musí vyhodnotit, zda se v některém případě nestal trestný čin. Auditoři ovšem na obvodech kontrolovali hospodaření v letech 2009 až 2011. Chyby se tedy z části staly v době, kdy na malých radnicích seděli předchůdci dnešních starostů.
Starostové dotčených městských obvodů nyní mají čas do pátku, kdy musí vypracovat připomínky k závěrům auditu. Na 4. dubna je pak naplánována schůzka primátorky, starostů i auditorů.

„Tam se musíme dohodnout, jak budou naše připomínky prezentované radě. Každý obvod si zpracovává připomínky sám za sebe. Další informace ale nyní nechceme podávat, aby to nevypadalo, že se s primátorkou dohadujeme přes média," konstatoval starosta Městského obvodu Pardubice I Jaroslav Menšík.