Reportér Deníku získal od zaměstnanců Správy železnic a dopravních cest ČR (SŽDC) informaci, že tuzemský systém zabezpečení při průjezdu vlaků na červenou a ochraně proti srážce na kolejích je podle směrnic Evropské unie (EU) zastaralý a musí jej nahradit EU schválený sofistikovanější systém ETCS. Ten ale v zastávce Pardubice – centrum bude až nejdříve v listopadu. Ten starší nemohl být ani provizorně navrácen, protože by to neodpovídalo dotačnímu titulu. Vlak by ale zastavit dokázal.

Z Facebookové komunikace odborné skupiny (upraveny jména či názvy profilů)

X: Jen bych rád věděl jak to bylo se zrušením LVZ (liniového vlakového zabezpečení, pozn. red.) v tom daným úseku.

Y: No, není tam. Nesmělo být namontováno, protože EU pravidla určují, že nesmí být class B zabezpečovač placen z EU peněz, a pokud by byl instalován méně jak rok před zahájením výhradního provozu, nesmí být považován za zabezpečovač, tedy mezi vjezdovkami Pardubicemi by se i na barvu smělo jen 100 km/h.

Z: A to jsme si u nás vyložili a do NIP přejali jako absolutní zákaz.

Z: Takže ETCS nefunkční a LVZ v koši. Jen tak dál…

Reportér Deníku proto oslovil instituce, kterých se kauza týká. Mimo jiné by se mělo minimálně jednat o podezření z trestného činu obecného ohrožení. „Srážka vlaků je čerstvá, probíhá prověřování, ze kterého v současné době nebudeme poskytovat žádné bližší informace,“ uvedla na konkrétní dotazy policejní mluvčí Pardubického kraje Markéta Janovská.

Sdílnější nebyly ani další instituce: „Tato mimořádná událost je v šetření Drážní inspekce a všechna naše zjištění k příčinám a okolnostem budou uvedena v závěrečné zprávě. V průběhu šetření se k výsledkům šetření ani průběžným závěrům nevyjadřujeme,“ sdělil mluvčí Drážní inspekce ČR Martin Drápal.

„V železničním uzlu nadále probíhají dokončovací práce. Z tohoto důvodu se uzel stále nachází v režimu stavby. Staniční zabezpečovací zařízení, jímž se řídí návěstidla, ale standardně fungovalo,“ informoval mluvčí SŽDC Dušan Gavenda.

Systém ETCS, který dokáže mimo jiné zabránit jízdě vlaků na červenou, zatím není v pardubickém uzlu aktivní. Původní národní zabezpečovač byl přitom podle Hospodářských novin (HN) a serveru Zdopravy kvůli nedávné rekonstrukci odstraněn, strojvedoucí tak získává informace jen z návěstidel.

Právě fungující zabezpečovací zařízení by dalo strojvedoucím obou vlaků šanci včas zastavit. Bez jeho výstrahy nákladní vlak standardně pokračoval v jízdě, řekl ČTK prezident Federace strojvůdců Jaroslav Vondrovic.

"Jestli nestála výhybka nebo něco v jízdní cestě rychlíku a jeho strojvedoucí si to uvědomil, tak pochopitelně se snažil co nejdřív zastavit. Ten, který jel z druhé strany a vrazil do něj, měl postaveno regulérně a nečekal překážku v jízdní cestě," řekl Vondrovic.

Podle něj strojvedoucího nákladního vlaku nic neupozornilo na to, že by měl zastavit. Kdyby zabezpečovací zařízení fungovalo, o problému by se dozvěděl a mohl by reagovat. Vondrovic však zdůraznil, že bez přesné znalosti zabezpečení místa nehody nelze spekulovat o její příčině.

Zásah u srážky vlaků v Pardubicích

Tři čtvrtiny tratí, vyjma tratí se zjednodušeným řízením dopravy, se na území ČR řídí dle zcela totožného principu jako aktuálně v Pardubicích, tedy rychlostí do 100 km/h a podle návěstidel. Systém vyžaduje součinnost v podobě respektování návěstidel strojvůdcem.

„Národní vlakový zabezpečovač je nainstalován na čtvrtině sítě a z hlediska komunikace s lokomotivou je pasivním systémem. Přenáší informaci z návěstidla do kabiny strojvůdce, nedokáže kontrolovat rychlost a nedokáže kontrolovat nedovolené projetí návěstidla STŮJ,“ doplnil Dušan Gavenda.

Evropský vlakový zabezpečovač (ETCS) je aktuálně nainstalován na zhruba 1000 km sítě a bude se dále rozšiřovat podle Národního implementačního plánu. Výhradní provoz začne 1. 1. 2025. Jde o aktivní systém, který automaticky zastaví vlak, pokud strojvůdce nerespektuje návěst STŮJ, tedy projede na červenou. Stejně dokáže zasáhnout při překročení nejvyšší traťové rychlosti.

Projetá návěstidla

Rok Celkem Za jízdy vlaku na kódovaných tratích Za jízdy vlaku na nekódovaných tratích ři posunu

2021 174 68 50 56

2022 176 72 66 38

2023 132 38 44 50

2024 63 29 20 14