Šéf představenstva Tomáš Gottvald společně se svými kolegy v představenstvu Vladimírem Ningerem a Petrem Rudzanem začali Chrudimí.

„S jednotlivými řediteli, kteří budou odpovědní za konkrétní úseky řízení Nemocnic Pardubického kraje, stanovujeme priority společné činnosti pro nejbližší období dokončení fúze a zahájení fungování nástupnického subjektu. Pozornost tak bude věnována zejména oblastem ekonomiky, účetnictví, IT, technicko-hospodářské správy, personalistiky, nákupu a financování zdravotní péče," řekl Gottvald. S primáři chrudimské nemocnice mluvili také o otázce vyjednání nové kolektivní smlouvy.
Gottvald podotkl, že detailní seznámení s prostředím konkrétní nemocnice považuje za zásadní pro vytvoření zpětné vazby v komunikaci s pracovníky regionálních nemocnic. Ti se totiž obávají, že po jejich spojení budou ohroženy jednotlivé obory a druhy péče. Kvůli ztrátovému zdravotnictví se totiž neustále mluví o jeho další centralizaci. Spojení nemocnic v jednu organizaci Nemocnice Pardubického kraje by mohlo být jen prvním krokem.

V nové nástupnické organizaci bude Gottvald šéfem představenstva, Ninger jeho lékařským a Rudzan ekonomickým náměstkem. Oba si Gottvald vybral sám, na funkce neproběhlo výběrové řízení.

Dosavadním ředitelům „okresních" nemocnic by výhledově měla zbýt úloha řízení péče jen po lékařské stránce. Dozorčí rada Nemocnic Pardubického kraje bude naopak šestičlenná.

(njt)