Vývoj počtu studentů

Školní rok 2014/2015 oproti 2013/2014 – rozdíl v počtu studentů v Pardubickém kraji,
v procentech

• praktické školy  – 6,7 %
• učiliště  + 6,5 %
• SŠ s odb. výcvikem - 8,7 %
• SŠ bez odb. výcviku  0,0 %
• gymnázia čtyřletá  – 7,8 %
• gymnázia osmiletá  + 1,4 %
• nástavbové studium  – 17 %

Zdroj: Krajský úřad PK

Na prospěchová stipendia pro vybrané učební obory Pardubický kraj jen loňský školní rok vydal více než 1,2 milionu korun. „Finanční motivace spolu s dlouhodobou kampaní na podporu technických oborů zajistily učilištím větší zájem žáků devátých tříd a jejich rodičů. Na rozdíl od čtyřletých gymnázií, některých středních škol s maturitou a nástavbového studia se jim v tomto školním roce zvýšil počet žáků v prvních ročnících," uvedl vedoucí krajského odboru školství Martin Kiss.

Prospěchové stipendium pobírá přes 40 procent žáků v 16 podporovaných oborech vzdělání. Patří mezi ně například obráběč kovů, mechanik strojů a zařízení, strojírenské práce, strojní mechanik, kominík, zedník, tesař, vodař nebo chemik.

Stipendia hejtmanství zavedlo od školního roku 2010/2011, zapojeno je do nich 17 krajských středních škol. Stipendia mohou od nynějšího školního roku získat také studenti některých technických oborů středních škol, které spolupracují s výrobními firmami.

V Pardubickém kraji kvůli demografickému vývoji trvale ubývá studentů na středních školách. V roce 2004 jich bylo více než 28 tisíc, letos jen něco přes 21 tisíc. Hejtmanství proto v několika vlnách síť středních škol redukovalo, další úprava ale bude ještě nutná.