Tentokrát diskutoval se zástupci samosprávy a škol o budoucnosti Vyšší odborné školy stavební a Střední školy stavební Vysoké Mýto a Integrované školy technické Vysoké Mýto.I ty se přes svou tradici a slušné uplatnění absolventů na trhu práce potýkají s úbytkem žáků. Řešení této situace se nabízí nejenom v úsporách, ale především v intenzivnější spolupráci se zaměstnavateli i aktivnější účasti města.

Není třeba vymýšlet něco nového

„Vítám aktivní přístup všech účastníků jednání, které se neslo ve velmi konstruktivní atmosféře. Pokles žáků je bohužel enormní. Situace je o to citlivější, že se jedná o školy, jejichž absolventi se dobře uplatňují na trhu práce. Shodli jsme se na tom, že pro jejich budoucnost je naprosto klíčové větší zapojení zaměstnavatelů. Shlédli jsme se v německém modelu duálního vzdělávání, není třeba vymýšlet něco nového," řekl hejtman Martin Netolický.
V čem by mělo větší zapojení zaměstnavatelů spočívat? „Například v zavedení stipendijních programů či příspěvku do fondů, které při školách vznikají. Dalším krokem by měla být mnohem hlubší spolupráce při zajišťování praxí. Chtěli bychom dospět k tomu, aby si zaměstnavatelé spolu se zástupci školy vytipovali uchazeče o studium již v deváté třídě základních škol a nabídli jim v případě úspěšného dokončení studia práci," doplnil hejtman Martin Netolický.

Ten se se starostou Vysokého Mýta Miloslavem Souškem dohodl na tom, že ještě v březnu svolají jednání samospráv a škol s nejvýznamnějšími zaměstnavateli z regionu. Z tohoto uskupení by měla být vytvořena společná pracovní skupina, jejímž cílem bude vypracovat projekt zajištění odborného vzdělávání ve Vysokém Mýtě ve střednědobém horizontu minimálně pěti let.

Návrhy, jak zefektivnit výuku

„Stavebku" navštívil hejtman už v prosinci loňského roku. Tentokrát pokračoval v prohlídce celkového zázemí Integrované střední školy technické Vysoké Mýto. „Obě školy mají velmi dobré zázemí pro výuku. Kvituji také přístup ředitelů, kteří přicházejí s návrhy na zefektivnění výuky. S potěšením mohu konstatovat, že se výrazně podařilo posunout situaci na Vyšší odborné škole stavební a Střední škole stavební. Pan ředitel Vacek v rámci úspory provozních nákladů přesunul již k prvnímu lednu teoretickou výuku z budovy bývalé střední zemědělské školy do hlavní budovy v Komenského ulici. Ukazuje se tedy, že rezervy v hospodaření lze ještě hledat i ku prospěchu výuky," sdělil hejtman.

Martin Netolický s náměstkyní pro školství Janou Pernicovou a zástupci města diskutovali na Městském úřadu ve Vysokém Mýtě také o majetkoprávních záležitostech škol včetně místního gymnázia. „I zde došlo k dohodě, máme příslib, že město převede bezúplatně budovu gymnázia do majetku kraje, úspora na nájemném tak bude pro školu ve stotisících," uzavřel hejtman. Pro školní rok 2014/2015 bude ve všech třech školách nabízena výuka ve stávajících akreditovaných oborech a bez jakýchkoliv změn. Stávající žáci mají garanci, že dokončí studium ve svém oboru.